COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió regional de la Regió Policial Metropoitana Sud 
 
El passat 15 de març vàrem celebrar la reunió regional entre els caps de la regió policial metropolitana sud, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals. Us traslladem els punts més rellevants:

-Pèrdua de 20 efectius ABP Hospitalet:

Coneixedors de la marxa de 20 efectius a l’ABP Hospitalet , la Regió a través del seu Cap afirma que tenint present la nova normativa de comissions de servei, aquesta no permet els lliures moviments d’efectius com l’anterior. Per tant les necessitats pertinents de cobrir aquesta pèrdua humana a l’ABP en qüestió van ser elevades a la CSCOT. La problemàtica també va ser tractada amb els responsable polítics de la ciutat amb les seves Juntes Locals de Seguretat Ajuntament de l’Hospitalet  ( tant ordinàries com d’extraordinàries ).
La solució va passar per la redistribució d’efectius dins la Regió policial, gestió realitzada per la Comissaria  General Tècnica tot escoltant activament la opinió de la Regió sobre la base dels canvis.
Finalment van ser redistribuïts 20 efectius de la Regió i van ser destinats  a l’ABP Hospitalet.

-Manca de Sergents a la Regió:

La Regió té comptabilitzada la mancança de 15 Sergents , per sota la cobertura.
Aquest fet ha estat comunicat  a la Comissaria General Tècnica , per tal aquesta en tingui coneixement i li pugui donar una solució ( exemple, oferiment de places ) . Sobre aquest fet, la Regió participa però no decideix.

-Cap  Unitat Investigació ABP El Prat de Llobregat:

Realitzada la petició per tal es generi l’oferiment de la plaça.

-Figura “Garraf 3 “:

Ara per ara, nomes es disposa de dos efectius per realitzar les tasques inherents a la figura de Cap de Torn Regional Operatiu  .
A traves de les vies ordinàries de comunicació, les ABP ja tenen coneixement de quan  estan operatives aquesta figures. En el cas que “ Garraf 3 “ no resti operatiu, el seu telèfon si que ho està a la Sala Regional de Comandament ( SRC ).

-Previsió cobertura places Cap de Torn Operatiu Garraf 3, nova promoció Sotsinspectors/es.

Des del SEIME, sindicat majoritari i representatiu de l’escala intermèdia,   es va demanar a l’últim Consell de Policia celebrat, que es tinguessin en compte les places necessàries per cobrir la figura de “ Garraf 3 “ de manera eficient i plena, i que fos la nova promoció pendent de  sotsinspector/a la que dones la cobertura a aquesta destinació policial mancada de efectius suficients.
El Cap de la regió confirma que es tindrà en compte el nombre d’efectius necessaris a la Regió  per cobrir, en la seva totalitat, la figura de “ Garraf 3 “. Aquests vindran donats per la nova promoció esmentada.
Així doncs, es pot apreciar com la tasca realitzada pel SEIME ha obtingut una resolució positiva i eficient pel que fa a aquesta mancança a la RPMS.              
NÚMERO DE COMUNICAT:17 
DATA:16 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies