COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Proposta i aclariments sobre el nou PNT 230/1/22 d'Actuació policial davant l'ocupació d'immobles. 
 
El passat mes de novembre de 2022 vàrem presentar escrit amb propostes i objeccions al nou PNT d'actuació policial davant l'ocupació d'immobles que vàrem poder copsar dels comandaments de l'escala intermèdia que majoritàriament ocupen llocs de treball de cap de torn i cap d'USC.

En concret vàrem exposar en dos punts les objeccions que ens van fer arribar sobre el punt 5.5 de l'esmentat PNT

En primer lloc, creiem que la necessitat prèvia i la limitació de disposar de denúncia formalitzada a l'OAC o acta de recollida en el lloc de l'actuació del propietari/ària o titular de l'immoble en el cas d'un delicte d'usurpació, i en el cas d'un delicte de violació de domicili el seu representant legal, on es faci constar la manca d'autorització i consentiment a l'ocupació i la voluntat expressa al desallotjament, pot evitar que un cop comprovat el delicte flagrant i la valoració que els agents facin sobre les circumstàncies de l'ocupació, que els agents actuants no puguin procurar la immediata restitució de l'immoble a la víctima, evitant la progressió delictiva.

Creiem que caldria ampliar aquestes circumstàncies a què la denuncia, la manifestació i l'acreditació esmentades anteriorment es puguin obtenir o acreditar per altres mitjans com via telefònica o altres canals de comunicació que puguin acreditar i deixa constància.

En segon lloc, també ens causa controvèrsia l'últim requisit previ al desallotjament, ja que es requereix l'autorització del Cap de torn per a la pràctica del desallotjament. Des de la nostra organització creiem que en aquest redactat obliga al fet que en totes les diligències consti el Cap de Torn com a persona que autoritza el desallotjament.

En tot cas, creiem que seria més oportú modificar" Autorització prèvia del/la cap de torn "per" la supervisió prèvia del/la Cap de torn de les actuacions".

Per això vàrem reclamar la necessitat d'ampliar i matisar els punts claus de l'apartat 5.5 de desallotjament de l'immoble i restitució al seu titular legítim, en situació de delicte flagrant i un cop les persones autores es neguin a desallotjar l'immoble.A posterior des de la Subdirecció General de Recursos Humans ens han contestat que la Prefectura mitjançant la Unitat Central d'Intervenció en Conflictes d'Habitatge així com la resta d'unitats que conformen l'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana, actualment estan treballant conjuntament amb el Servei d'Assessorament Jurídic i l'Àrea d'Organització de la Divisió d'Avaluació de Serveis, per elaborar un text alternatiu d'aquest procediment de treball, que sigui més entenedor i resolgui l'ambigüitat que presenta l'actual redactat.

Esperem que d'aquest treball per elaborar un nou text alternatiu, disposem d'una normativa que millori la seguretat jurídica i que millori el servei públic a la ciutadania.Consell Executiu del SEIME
        
NÚMERO DE COMUNICAT:2/2023 
DATA:5 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies