COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria General Investigació Criminal 29/01/2024 
 
Avui 29 de gener de 2024 ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:

A. Recursos humans:
1. Decret d’estructura: novetats d'implementació.
El sotscap de la CGIC ens informa que la creació de noves àrees està prevista la seva implementació a partir del 01/04/2024. Us mantindrem informats que com es desenvolupa el seu desplegament..
2. Projecte model territorial DPC-UTPC.
El cap de la DPC ens informa que el model territorial es desplegarà en dues fases: la primera es planificarà a partir del 01/04/204 en la que les UTPC's adscrites a les AIC's passin a dependre ja en exclusiva de la Divisió de Policia Científica. Es crearan dues noves àrees a la DPC: Àrea de Coordinació Territorial com a òrgan de coordinació entre la DPC i les UTPC´s del territori i l'Àrea Tècnica de Policia Científica que serà l'òrgan de suport logístic, material de laboratori i dels mitjans tècnics que precisin les unitats de PC del territori.
La segona fase, l'absorció dels grups de policia científica de les unitats d'investigació bàsica al territori per les UTPC's i la posterior creació dels diferents grups d'UTPC´s desplegats per les regions, no té encara data ni es pot concretar quan es podrà dur a terme, donada la complexitat d'aquest canvi administratiu. Els grups de científica adscrits a les unitats d'investigació depenen de la Comissaria General Territorial i això comportarà canvis en les RLT's i la creació d'un nou catàleg de llocs de treball. 
3. Creació de la figura de sotscap AIC.
La idea és implementar-les a les metropolitanes, el sotscap de la CGIC manifesta que és una figura necessària. 
La nostra organització sindical també demanarà que pugui ser extensible la creació d'aquesta figura a la resta d'AIC´s del territori.
4. Valoració i regulació de les guàrdies 
La CGIC ha fet una proposta per millorar i reforçar les GNP´s. Es confirma amb la implantació del nou acord, donat que en l'actualitat hi ha una guàrdia retribuïda, les unitats disposen ara de menys personal de guàrdia. Restem a l'espera si aquesta proposta pot prosperar i es millora el servei de guàrdia amb més efectius amb caràcter remunerat.
5. Previsió oferiments nous a l’especialitat d’investigació.
Des de la CGTEC ens informen que hi ha previst un concurs de l'especialitat el darrer trimestre del 2024.
6. Manca hores extres a la comissaria.
El responsable de la Comissaria General Tècnica recorda que en l'actualitat només hi ha programades hores per  POEA, reforç d'estiu. El sotscap de la CGIC ens manifesta que ho peticionen sempre i que entenen que és necessari.

A banda d'aquests temes s'han tractat en l'àmbit informatiu assumptes del parc mòbil, hores acumulades, el protocol de plantacions de marihuana que no aporten més informació de la que disposaven prèviament.
Respecte al pla formatiu del 2024, el sotscap de la CGIC manifesta que a banda de la formació reglada del ISPC, es busquen formacions més especialitzades en l'àmbit universitari, congressos, etc...
Les organitzacions sindicals hem demanat que tots els punts que es tractin en el decurs d'aquestes reunions de la CGIC s'elevin també als responsables de la Prefectura.29/01/2024

Consell Executiu del SEIME                                                           
NÚMERO DE COMUNICAT:07/2024 
DATA:30 de Gener de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies