COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la CGMO de 30 de gener de 2023 
 
El passat 30 de gener ens vàrem reunir amb  els responsables de la Comissaria General de Mobilitat, essent els punts més rellevants els següents:

Nou decret d'estructura:
Per part del comissari Joan Portals se'ns va informar que, amb relació al nou decret d’estructura del Cos, la Comissaria General de Mobilitat no  desapareixerà. Aquesta dependrà de la Comissaria General Superior Territorial, sense poder aportar més dades.

Material:
En referència a l'estat de licitació dels cascs de motoristes ens emplacen al grup de treball de material i equipaments. Sobre els  pantalons operatius, les gorres i el seu lliurament als efectius de trànsit se'ns comunica que la uniformitat ja ha estat lliurada i substituirà a la uniformitat operativa ( pantalons de pinces i camisa blava ). 
Pel que fa a les deficiències i/o manca en el material de trànsit, se'ns informa que hi ha una comanda de material realitzada, la qual hauria de suplir les possibles deficiències detectades: etilòmetres digitals i evidencials, càmeres...

Sobre les funcions de la figura del Sergent/Sergenta Pentax  ens fan saber que no existeix un document intern / instrucció on quedin detallades i recollides les tasques a dur a terme. Faran les comprovacions escaients per tal de saber si  Caps de Torn d'altres unitats del CME tenen o no tenen delimitades les seves funcions i /o tasques  per escrit. Valoraran la qüestió d'expressar per escrit les funcions del Sergent/ Sergenta de Pentax .             
 
NÚMERO DE COMUNICAT:09/2023 
DATA:31 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies