COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Situació a la Sala 112-Reus 
 
Ahir la SGRH va tornar a reunir totes les organitzacions sindicals, als comandaments de la Sala 112-Reus i als comandaments de la Comissaria General Tècnica per intentar recercar solucions a la situació de crisi gairabé "perpètua" que pràcticament fa del tot impossible que es puguin cobrir en un torn de treball els operadors necessaris per poder donar resposta a les 6 regions policials que depenen d'ella.
Des de la nostra organització sindical considerem que la Sala 112-Reus és una infraestructura crítica i indispensable pel bon funcionament i coordinació de tots els serveis i incidents policials que tenen lloc al territori i és per aquest motiu que és imprescindible, en primer lloc, per la salut laboral dels operadors (que són els més perjudicats en aquesta situació) i, en segon lloc, perquè ens devem a donar un servei òptim al ciutadà, el qual no es pot garantir si no hi ha una dotació adient dels efectius de la sala, que en la solució d'aquest problema s'aboquin més esforços o recursos dels ja disponibles perquè des d'un inici no es van tenir en compte certes càrregues de treball que són alienes i han augmentat de forma estacionària en els darrers temps.
En el decurs de la reunió des del SEIME van exposar a la Subdirectora de Recursos Humans  la preocupació incipient que manifesten els comandaments del 112-Reus de l'escala intermèdia pels problemes endèmics de manca d'efectius que arrossega aquest servei i de la importància del reconeixement de la figura del Cap de Torn Regional que en aquest cas ha de vetllar i coordinar tots els incidents de les 6 regions policials i també de la figura dels comandaments de l'escala intermèdia que fan de "coordinadors" i que en aquest moment es troben en el subnivell retributiu de sotsinspectors més baix.
La reunió es va tancar amb un nou compromís d’un nou oferiment de setze (16) nous efectius (alguns dels quals hauran de ser de la 28a promoció) que s’incorporaran a la Sala 112 abans del 22 de novembre, el qual, a raó del nostre criteri no resoldrà definitivament aquesta situació perquè també s'han de tractar altres temes estructurals com són les càrregues de feina per operador en determinades conferències on abans del seu tancament eren gestionades per 2 o més operadors, ara les està gestionant un únic operador.

Consell Executiu del SEIME
11 de novembre de 2022
               
NÚMERO DE COMUNICAT:111/2022 
DATA:12 de Novembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies