COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Nou èxit jurídic de reconeixement per realitzar tasques d'un lloc de categoria superior 
 
Després de l'escrit presentat per un sergent i de la reclamació efectuada via contenciós administratiu pels serveis Jurídics del SEIME-Fepol :
              
El departament d'interior es veu obligat, via serveis jurídics de FEPOL, a reconèixer la petició feta el desembre de 2021, per desenvolupar les funcions de Cap d'Unitat de la categoria de sotsinspector/a d'un sergent afiliat al SEIME.

Deu dies abans de celebrar la vista assenyalada  a principis de 2023 contenciosa administrativa, el Departament d'Interior va notificar en relació amb la reclamació presentada l'abonament de retribucions per haver exercit funcions de categoria superior.
En concret, reconeixen que el desenvolupament efectiu de les funcions d'un lloc determinat implica el dret a l'abonament de l'import del complement específic assignat a aquest lloc de treball, independentment de la seva ocupació formal.
Les sentències favorables han tingut present altres casos guanyats anteriorment on els jutjats han dictat sentències que reconeixen l'abonament del complement específic associat al lloc de treball en el qual s'ha exercit les funcions de categoria superior.
Finalment, han reconegut el dret a percebre les diferències retributives entre el complement específic abonat com a sergent/a, nivell 18.1, i el que hauria d'haver percebut com a sotsinspector/a, nivell 20.1, per les funcions realitzades com a cap d'unitat durant les jornades laborables que el sergent va ocupar i va desenvolupar.

Com a sindicat majoritari de l'Escala Intermèdia ens congratulem i us animem a reclamar situacions similars fins que l'administració resolgui directament d'ofici l'abonament del complement específic associat al lloc de treball en el qual s'ha exercit les funcions de categoria superior, com també hauria de contemplar qualsevol mèrit o reconeixement per realitzar les tasques d'una categoria i nivell superior.

SEIME, lluitem i treballem pels teus drets!

Consell executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:27/2023 
DATA:13 de Abril de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies