COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Nova proposta de bases del concurs general de sergent/a i de sotsinspector/a 2022 
 
Ahir vàrem rebre els llistats de places amb les modificacions fetes després  de la reunió del passat dilluns amb els responsables de la  SGRH i responsables de la CGPS. En aquest nou llistat han ampliat places a resultes per a la categoria de sergent/a a diferents regions policials.

Barcelona:  5
Terres d’Ebre: 3
Camp de Tarragona: 3
Ponent: 2
Girona: 3
Central: 1
Metro nord: 5
Metro sud: 10
                   
Malauradament,des del SEIME mantenim la mateixa posició, ja que tot i ser un oferiment amb un nombre elevat de places a concurs no cobreix l'expectativa de molts companys/es que no tindran l'oportunitat de millorar la seva situació personal. Tampoc facilita la cobertura operativa de regions policials per la manca d'efectius d'escala intermèdia, una peça clau de l'estructura de les unitats ciutadanes del CME. Hi ha molts sergents/es i sotsinspectors/es que acumulen molts anys de despeses ,dificultats personals i desgast físic necessitats de solucions per poder apropar-se  als seus domicilis i poder conciliar la vida familiar.

Nosaltres continuem reclamant la incorporació de noves places a l'escala intermèdia de nova creació en el proper concurs general. Reclamem també la necessitat de posar en marxa un oferiment de places de concurs específic perquè les places siguin cobertes de forma definitiva. És una necessitat urgent actualitzar i finalitzar l'ocupació de les antigues places de lliure designació.

Esperem que abans de la resolució de les properes promocions territorialitzades es materialitzi el compromís que va manifestar la subdirectora general de recursos humans d'oferir les places dels moviments a posteriori del concurs i totes aquelles que hagin quedat vacants arran de la jubilació anticipada 

Una representació digna i de garanties dels sergents/es i dels sotsinspectors/es del CME.
 
Consell executiu del SEIME                                                            
Catalunya,  21 de gener de 2022
 
NÚMERO DE COMUNICAT:09/2022 
DATA:21 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies