COMUNICATS 
Exàmens de salut laboral 2022 
 
Us informem que ha estat publicada a la intranet del CME, la informació sobre la realització dels exàmens de salut laboral 2022 i l’accés al procediment de citació.

Per accedir al procediment de citació primer haureu d'iniciar sessió a la intranet d'Interior amb la contrasenya d'ATRI.

Recordeu que el període habilitat per sol·licitar la realització dels exàmens de salut durant l'any 2022 és del 25 de maig de 2022 fins el 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

• 1. Introducció
• 2. Període de sol·licitud dels exàmens de salut 2022
• 3. Petició de cita dels exàmens de salut laboral
• 4. Centres de realització dels exàmens de salut laboral
• 5. Aspectes importants d’interès
• 6. Lliurament dels resultats mèdics
• 7. Consultes
• 8. Quadre sobre el mitjà de sol·licitud de la cita, tenint en compte l’àmbit territorial i el col·lectiu al qual pertany el treballador.


Petició de cita dels exàmens de salut laboral.

Per sol·licitar la cita a l'entitat EGARSAT:

S'ha de fer arribar un correu electrònic de petició des del dia 25 de maig de 2022 fins el 30 de juny de 2022. L'entitat EGARSAT es posarà en contacte amb els treballadors que hagin fet la petició corresponent dins dels terminis abans esmentats, per poder programar una cita al llarg de l'any 2022.

 L'empresa EGARSAT us assignarà el centre mèdic que us correspongui segons el vostre centre de treball. Consulteu prèviament la regulació de cada DG en relació amb les hores disponibles i els desplaçaments per causa de la realització de l'examen de salut.

Fins el 30 de juny de 2022 podeu enviar un correu per demanar cita.

L'entitat EGARSAT contactarà amb els treballadors, a través de les dades proporcionades, al llarg de l'any per programar un dia i hora per poder fer l'examen de salut laboral.

Les dades imprescindibles que heu de proporcionar en el correu electrònic de sol·licitud són les següents (els correus que no continguin aquesta informació o la informació sigui incompleta no es podran atendre):

·         Barcelona: revisionsbarcelona@egarsatsp.es

·         Girona: revisionsgirona@egarsatsp.es

·         Lleida: revisionslleida@egarsatsp.es

·         Tarragona: revisionstarragona@egarsatsp.es
 
NÚMERO DE COMUNICAT:69/2022 
DATA:9 de Juny de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies