COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Segona sessió ordinària del Consell de la Policia (19 d'abril del 2022) 
 
Ahir 19 d'abril va tenir lloc la segona sessió ordinària del Consell de la Policia iniciat el passat 30 de març, us informem dels punts més rellevants:

Convocatòries i promocions:
Concurs d'investigació: La SGRH ens comunica que durant el mes de maig es farà resolució parcial del concurs per incorporar els efectius que no han de fer curs a l'ISPC.

Concurs general: D'entrada ens diuen que és un procés llarg, la previsió per publicar primers llistats (mèrits provisionals) es farà durant el mes vinent de maig, també ens diuen que la incorporació es farà abans de desembre.

Concurs de l'especialitat trànsit:ens comuniquen que estan treballant per fer una convocatòria extraordinària abans de finalitzar l'any per cobrir les places i renovar els sectors de trànsit que es van bloquejar des de 2015.
També informen que és farà un oferiment per cobrir els sectors que es troben en una situació més greu.
Es demana que tinguin present primer fer oferiment dins de l'especialitat per facilitar la distribució d'efectius que vulguin participar de la mateixa especialitat.
També es denuncia la manca de sergents/es caps de torn de l'especialitat, perquè tinguin també present aquest greuge.

La Subdirectora general de recursos humans, ens fa un resum de les convocatòries obertes per accedir al cos, remarca el bon resultat de la prova voluntària en coneixement d'idiomes (16). I de l'augment del nombre d'aspirants dones en aquesta última promoció oberta.
A la primera prova s'han presentat 8.493 persones, 2.905 dones i 5.588 homes. Respecte a les dones la participació en aquesta convocatòria està al voltant del 34,2%, en l'anterior la 46/21 el percentatge de dones va ser del 29,08%.

Convocatòries: d'Inspector/a, d'Intendent/a i de Comissaris resta pendent fer una reunió sobre la situació actual per la derogació de la dispensa de grau.
Convocatòries: de Caporal/a, de Sergent/a i de Sotsinspectors, tot i que la previsió és de juliol de 2022, també cal que informin de la situació sobre la derogació de la dispensa de grau.
Aquest tema es tractarà en una única reunió.
Des del SEIME, novament hem denunciat la situació i la gravetat del tema, esperem que d'aquí a poc temps tingui lloc aquesta reunió i puguem informar amb exactitud sobre aquesta situació.

Jubilació anticipada:
Comuniquen que a hores d'ara ja han resolt uns 184 expedients.
Sobre les incidències ens comuniquen que des de l'INSS ja han confirmat que el període d'alumne a l'ISPC no comptabilitza a efectes d'avançament de l'edat de jubilació, i que pròximament es farà una reunió per informar de les incidències i novetats.

El director general  comunica que a finals de cada any es farà un homenatge a les persones jubilades. Cosa que des del SEIME celebrem i valorem que hi hagin acceptat el repte que des dels sindicats de la FEPOL vàrem fer, en l'homenatge efectuat el passat 18 de març.

També manifesta que en el dia de les esquadres es lliuraran els carnets de jubilats als jubilats fins a finals de 2021 i a finals de 2022 es farà un acte commemoratiu amb els companys i companyes jubilades fins a 2022. Aquest sistema es realitzarà cada any.

Pla d'USC:
Des de la SGRH ens informen que estan treballant amb la nova prefectura per continuar els treballs fets fins a la data.
Es reclama que es recuperin les reunions de treball per poder tancar una proposta i es pugui elevar. Des del SEIME apostem perquè sigui com més aviat millor, per a nosaltres el reconeixement de la figura dels sergents i sotsinspectors caps de torn és primordial, com un pla de carrera professional més global per a totes les especialitats.

Regulació de guàrdies de comandament:
Des de la SGRH i des de la Prefectura ens comuniquen que estan elaborant un document per regular i posar en marxa un nou sistema de guàrdies a tot el territori.
El Comissari en cap, explica breument aquest nou sistema, es basarà en la reducció de persones en situació de guàrdies en l'àmbit de cada regió, la centralització de les guàrdies per comissaries generals i disposar d'una figura de guàrdia a nivell de prefectura, com la de mantenir i potenciar un comandament responsable per regió policial en la figura del cap de torn regional operatiu. El comissari en cap no descarta que també es creiï una figura operativa les 24 hores per sobre dels caps de torn operatius.
Des del SEIME, vàrem presentar un escrit després de la primera i única reunió que hem tingut amb la SGRH i la Comissaria general tècnica de planificació de la seguretat.

Passi del grup c al grup b de l'escala intermèdia:
Des de la SGRH ens comuniquen que continuen treballant amb l'ISPC per donar forma aquesta petició històrica dels membres de l'escala intermèdia. Recordem que aquesta petició la tenim pendent des de 2008.

Renovació del parc mòbil:
La previsió de nous vehicles és de 484. Uns 279 no logotipats i la resta vehicles logotipats.
Sobre aquests nous vehicles ens comuniquen les següents característiques:
No logotipats, Licitació de vehicles amb més potencia, canvi automàtic i també vehicles híbrids.
Logotipats es fa adquisició de vehicles tracció a les 4 rodes SUB, amb neumàtics tot temps.
També es fa adquisició de nous vehicles per serveis de radar.
Des del SEIME preguntem si mantenen el que es va dir l'anterior Consell de la Policia sobre l'avançament de lliurament de vehicles per l'especialitat de trànsit i de l'especialitat d'investigació durant el pròxim mes de novembre.
Ens comuniquen que tot i que tenen enllestit tot el tema de licitacions, lamentablement la situació internacional del mercat i de les marques de vehicles els serà impossible mantenir l'avançament abans de finalitzar l'any 2022 de nous vehicles.
Per aquest motiu es fa de forma excepcional la compra de vehicles que finalitzen el rènting per evitar perdre vehicles.
Des del SEIME entenem aquesta situació, no obstant el primer que cal valorar és la seguretat i l'estat dels vehicles que es compren en finalitzar el rènting.
El director general ens recorda l'esforç i la inversió feta en aquests últims anys per renovar el parc mòbil del CME.
El Comissari en cap ens informa que estan treballant per agilitzar el procediment per poder reclamar els vehicles que estan requisats a disposició judicial i d'aquesta forma donar solució a la manca de vehicles no logotipats.
Des del SEIME li hem manifestat el rebuig que hi ha actualment per sol·licitar aquests vehicles, ja que molts comandaments de l'escala intermèdia ens han manifestat que per reclamar aquests vehicles, els tràmits i les gestions que cal fer són interminables i que a posterior de la feina feta el resultat ha estat negatiu.

Decret de reestructuració:
El comissari en cap ens comunica que estan fent feina per tenir una proposta tancada de cara al mes de juny. Serà una proposta que parli d'una forma profunda del cos i que és possible que no agradi a tothom.
El director general ens manifesta que un cop s'hagi presentat per part de la prefectura a la direcció política del cos, tal com ja es va dir anteriorment,el conseller té el compromís de presentar-la i discutir-la amb la part social.

Modificació del procediment i del règim disciplinari:
El secretari del departament d'interior i el director general ens manifesten que hi ha marge de millorar i es faran reunions fora del si del Consell de la Policia.

Actes normativa COVID i actes realitzades llei mordassa (4/2015):
El secretari del departament ens comunica que el pròxim 4 de maig hi ha prevista la compareixença del conseller d'interior en el Parlament per exposar tota la informació sobre aquest tema.
Es compromet a fer-nos arribar el mateix dia la informació que serà exposada pel conseller.

El secretari també ens informa que han fet arribar un document a totes les regions sobre la jurisprudència en l'aplicació de la norma perquè serveixi de guia. També manifesta que cal posar al dia el sistema d'informació per millorar i renovar l'actual, ja que hi ha informació que es perd sobre la tramitació i trajectòria de les actes fetes.

                            
NÚMERO DE COMUNICAT:53/2022 
DATA:20 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies