COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comissaria General d’Intervenció (CGI) 
 
Avui, 20 de setembre de 2023, ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Intervenció  (CGI) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:  

Desenvolupament d'unitats (GEI)

Ens comuniquen que està elevada una petició per desenvolupar dins de l'àrea dels GEI diverses unitats, ara estan esperant a la implantació de la macroestructura que desenvolupa el nou decret d'estructura i posteriorment esperant que siguin aprovades les unitats (microestructures) i les corresponents modificacions a la RLT. Des del SEIME esperem que siguin desenvolupades i reconeguts els llocs de treball de les unitats, tal com hem reclamat durant aquests anys.

Desenvolupament (BRIMO)

Ens traslladen que han elevat des de la CGI a la CGT petició per fer reconeixement dels llocs de treball de caps de grup/unitats dins de l'Àrea de Brigada Mòbil, i que un cop estigui implantat i s'hagin fet les modificacions del decret d'estructura, tinguin una valoració final positiva per fer les modificacions corresponents a la RLT: Esperem que finalment també es materialitzi i es reconegui la responsabilitat i la feina dels sergents/es i sotsinspectors/es que assumeixen aquestes tasques, fet que també des del SEIME hem reclamat durant aquests anys.

GOAP Afectació per canvi d'Àrea

Ens comuniquen que les afectacions per possibles canvis arran del decret d'estructura es faran de forma individualitzada.

Guàrdies no presencials i de comandament

Varen elevar consulta com es farà la implantació de l'acord sobre guàrdies no presencials que varen signar altres sindicats, ja que la nova regulació deixa fora de l'acord les guàrdies de comandament , la disponibilitat dels caps d'unitats/àrees de l'ACSO i les guàrdies de menys de vuit hores. Ens han respost que no disposen de les directrius i estan en esperar de l'acord de govern perquè es pugui fer efectiu els punts de l'acord.

Concursos d'especialitats

Grup Muntanya, Gei, Subaquàtica i Tedax, els responsables de la Comissaria Tècnica comuniquen que tenen enllestides les propostes i que possiblement aviat sortiran les diferents convocatòries de les especialitats esmentades.

Parc Mòbil

Reclamem un nou sistema per dur les armes llargues, municionades. Les noves furgonetes venen amb un calaix per deixar les armes llargues que no és gaire operatiu. També reclamen que donin instruccions pertinents i diguin on i quan es poden municionar les UMP i les G36, en la via pública.

Trasllat dependències BRIMO/ACSO

Sobre aquest tema, ens traslladen que no tenen cap notícia al respecte.

Protocol rescat i intervenció amb cadàver

Reclamen una actualització sobre el protocol per evitar incidents i problemàtiques amb altres cossos d'emergències. Ens comuniquen que en el passat havien tingut incidents i en aquests moments no consta cap problemàtica actual.Consell executiu del SEIME
 
DATA:26 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies