COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, JUBILACIÓ ANTICIPADA 
Passos a seguir per demanar la jubilació anticipada 
 
 A partir de l’1 de gener s’han de fer els següents passos:

1. Petició a l’ATRI GENCAT de la documentació necessària per presentar a la Seguretat Social (INSS) relativa a Moss@s i petició a l’Ajuntament o a bombers, en cas d’haver treballat també en aquests dos cossos.
  • Anar a expedients 
  • Nova sol·licitud
  • Tipus de Sol·licitud --> Jubilacions --> Jubilació Anticipada --> Data d’efectes: Cal posar aquí la data prevista d’efectes (1 de gener, 28 de febrer, ...).

2. La persona sol·licitant, una vegada disposi del certificat (moss@) o certificats, en cas que també hagi prestat serveis com a bomber o policia local, haurà de fer la sol·licitud de jubilació anticipada a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme competent per determinar la data a partir de la qual escau declarar la jubilació anticipada, i annexar el certificat/certificats d’empresa de què disposi.

Si es vol fer la sol·licitud a l’INSS presencialment es recomana demanar cita prèvia al web de la Seguretat Social: http://www.seg-social.es; o si es vol fer la petició telemàtica a través de la seva seu electrònica https://sede.seg-social.gob.es.

3. Una vegada la persona interessada obtingui la resolució de jubilació de l’INSS, l’haurà d’annexar a la mateixa sol·licitud de jubilació anticipada que ja ha tramitat mitjançant ATRI.

4. Finalment, el director general de la Policia emetrà la resolució de jubilació anticipada de la persona interessada, que li serà notificada mitjançant l’Expedient Electrònic de Personal del portal ATRI (es rebrà un avís a ATRI de notificació pendent).

5. Accedir a la jubilació anticipada amb la pensió calculada per l’INSS.

Comissió executiva del Seime
3/1/2022​​
 
NÚMERO DE COMUNICAT:01/2022 
DATA:3 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies