COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Regió Policial Metro Sud 18/09/2023 
 
Reunió RPMS 18/09/2023


Guàrdies ABP / Guàrdies Escala Intermèdia:

Des de la nostra organització sindical majoritària de l'Escala intermèdia al Cos, el SEIME, vàrem elevar la qüestió sobre aquest tema.
El Cap de la Regió relaciona el fet d'abandonar aquestes guàrdies a l'existència plenament operativa de la figura del Cap de Torn Regional Operatiu. La qual ara mateix no està al cent per cent operativa. Afirmant que amb aquesta figura operativa, les guàrdies d'ABP haurien de desaparèixer.
Sobre aquesta figura , cal recordar que des de la nostra organització sindical ja es va informar i sol·licitar per la via pertinent , que tinguessin en compte aquest fet i que de l'actual promoció de Sotsinspector/a es destinessin els efectius necessaris per a la Regió per tal d'implementar de manera plena la figura del Cap de Torn Regional Operatiu . Fet confirmat i acceptat per l'organització , segons el Cap de la Regió a l'anterior reunió .
S'informa al Comissari Cap de la Regió de l'enorme malestar que sent la gran majoria de l'Escala intermèdia de la Regió , ja que entenen, com la nostra organització sindical, que amb el nou acord, aquestes guàrdies que  es mantenen amb el formatpassat i actual , ja no pertoquen, no queden recollides, i per tant no s'han de realitzar.
Denunciem que l'actual acord no dóna cobertura a cap mena de guàrdia que no estigui recollida a l'acord. Per aquest motius sol·licitem que els membres de l'escala intermèdia no facin les guàrdies d'ABP.
El Comissari informa de reunió imminent amb la CSUCOT ( 19/09/23 ) , per tractar específicament aquest tema i obtenir instruccions de com tractar aquest fet. Manifesta també que des de la CSUCOT van demanar un marge de temps per estudiar aquest tema internament i el seu enfocament territorial posterior.


Manca comanaments ABP:

Encara es resta l’espera de la destinació dels inspectors/es.
En curs les promocions de Caporal/ la , Sergent/ a, Sotsinspector/a , per tant possiblement fins el segons trimestres de l’any  vinent no es podria obtenir per aquesta via l’augment necessari de comanaments.
Sobre l’ABP Esplugues, es coneixedor de la situació sobre la mancança de comanaments.  Manifesta que l’actual Sergent Cap d’OAC ocupa plaça de Cap de Torn. Fetes les gestions oportunes per tal d’oferir la plaça de Cap d’OAC i en cas de que aquesta plaça fos obtinguda per l’actual Sergent Cap d’OAC, automàticament realitzar un altre oferiment per cobrir una plaça de Sergent/a Cap de Torn.

Revisió Nivells ABP’s / Dimensionament òptim plantilles d’acord amb les càrregues de treball assumides, ABP El Prat :

El Comissari manifesta que aquest procés s’ha fet . Considera que les cobertures no s’han  revistat de fa certs anys. Tenint present que la densitat de les poblacions, les problemàtiques, les carregues de feina ( directes/ indirectes ) han anat canviat amb el pas del temps.
En base a aquests extrems el que es demana és una actualització , i en base a la seves sol·licituds, s’ha aconseguit que per aquest any el “ Pla d’Estiu” sigui estudiat de nou, que no sigui una replica de l’anterior.
La regió ha anat fent i elevant  informes específics i concrets, afirmant però que es deu a una visió global .


                         
DATA:18 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies