COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell Policia 07.05.2021 (segona sessió)  
 
Informació en relació amb la uniformitat del CME.

Ens comuniquen que ja tenen enllestida la licitació i que hi ha una reserva pressupostària de 10,8 milions per la nova uniformitat, també ens informen que resta pendent el nou decret d'uniformitat, cosa que no es pot aconseguir amb un Govern en funcions.

Per aquest motiu la previsió de disposar de les primeres peces passa de finals de 2021 a la primavera de 2022. Peces d'hivern per unitats no uniformades, informen que no hi ha cap previsió.

Des del SEIME hem denunciat la decepció que suposa la nova previsió de lliurament de la nova uniformitat, també hem manifestat que un cos com el nostre hauria de poder dotar als companys i les companyes d'unitats no uniformades de les peces d'hivern que ja s'han fet arribar per unitats uniformades.


Vals de roba.

La intenció és que un cop modificat el decret d'uniformitat, es podran flexibilitzar les condicions de la licitació, També s'admet que ha de ser una prioritat actualitzar el seu pressupost durant els 4 anys vinents amb la constitució del nou Govern.

També ens comuniquen que a Girona han concursat dues empreses i es podrà fer una comparativa del sistema de cada empresa.


Comissió d'Igualtat.

En la sessió d'avui, se'ns ha proposat crear una Comissió Negociadora que emani del Consell de la Policia i que la part social sigui present en aquesta comissió.


Millores de seguretat en les dependències del CME i material antiavalots per USC.

Ens comuniquen que per fer front a situacions com les viscudes en els últims incidents violents amb atacs a comissaries, ha estat licitat i comprat per USC material ordre públic: adquirits 500 escuts, 1200 cascs, 800 defenses, 800 tal·lins.

Ara per ara s'han entregat un total de 290 cascs i defenses i 116 escuts a 22 comissaries.

Sobre millores de seguretat ens comuniquen que a banda de les millores que estaven planificades han fet una inversió extra de 800.000 € per fer actuacions en accessos, instal·lació de pilones, sistemes de gravació.

També informen que el servei de seguretat corporativa és l'encarregat de fer els informes de seguretat de les comissaries i instal·lacions, s'han realitzat uns 94 informes sobre comissaries. En especial han estat assenyalades 19 instal·lacions com les més exposades a ser vandalitzades i ja tenen els informes tancats per poder adoptar mesures sobre el perímetre, accessos a
pàrquing, vidriat, i accessos a portes en general.


Informació sobre la renovació del parc mòbil del CME.

Durant el 2020 s'han reposat 410 vehicles de rènting, 241 van anar a USC. A més, s'han de sumar 30 vehicles recuperats de reparació.

Per RP : 50 RPCT, 34 RPC, 52 RPG, 50 RPB, 52 RPMN, 44 RPMS, 16 RPPO, 36 RPP, 25 RPTE i 50 Serveis Centrals.

Aquest any 2021 es reposaran 382 vehicles, gairebé la totalitat aniran a USC. La resta 18 furgonetes per BRIMO, 19 furgonetes i 5 tot terrenys a ARRO.


Creació de la fundació privada del CME.

Ens comuniquen que ja està redactada una proposta d'estatuts validada per la Direcció de drets i entitats jurídiques. S'està treballant sobre el pla de viabilitat econòmica dels dos primers anys.

Tornem a insistir en la necessitat d'enllestir els tràmits per poder disposar de la Fundació.


Ordre Públic.

La Prefectura ens comunica que està treballant en un nou projecte d'ordre públic, per realitzar aquest projecte es basen en 10 grups de treball.

Model i estructura, Recursos humans. Estratègies operatives. Mitjans tecnològics. Procediment i normativa. Informació i transparència. Investigació dels fets en l'àmbit de l'Ordre Públic. Formació i entrenaments. Diferents models d'Ordre Públic d'Europa. Pressupostos.


Tancament Sales de Comandament.

Ens comuniquen que la previsió per tancar la Sala de Girona a finals d'anys i que entre finals de maig i principis de juny es parlar amb els companys i companyes amb destinació a la Sala. Es farà el mateix sistema que a Lleida i Manresa, oferiment de reubicació a la regió de Girona i oferiment de places a la Sala del 112 de Reus.

Altres tancaments previstos, únicament la Sala de RPMS a partir del pròxim any, la sala RPB no està previst tancar la.


Dia de les Esquadres i sobre la concessió de medalles i felicitacions.

Els actes relatius al Dia de les Esquadres estan previstos per la segona quinzena del mes d'octubre. Es previu un acte central per unes cinc-centes persones i actes regionals. Amb relació a les medalles i felicitacions, malgrat que es lliuraran més tard tindran efectes administratius en data de 22 d'abril.


Magatzem central de substàncies estupefaents.

A dia d'avi l'obra no està entregada i manquen els últims elements del sistema de seguretat. Així mateix s'està elaborant un Pla d'usos i resta també pendent la compra de tot el mobiliari interior.

Des del SEIME remarquem la necessitat de reforçar el sistema de contenidors a la RPG, ja que actualment hi ha problemes per la gran quantitat de material que estan comissant les diferents unitats policials.


Indemnització als membres del CME pels danys patits en acte de servei.

Actualment no hi ha cap resolució ferma pendent de pagament. S'està redactant la instrucció. Es donarà resposta a les reclamacions pendents i que es facin tenint en compte que els temes econòmics estan limitats a 4 anys.


Defensa jurídica dels membres de la PG-ME.

El departament jurídic ha treballat per donar resposta a les queixes rebudes per deficiències en l'assistència sobretot en judicis ràpids amb policies que havien patit lesions, per això, amb caràcter imminent, el NIP tindrà una diligència de personació que es podrà instruir en l'atestat.

Aquests han estat els punts que hem cregut més interessants, per a qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb els delegats del SEIME.


Consell Executiu del SEIME

Barcelona, 14de maig de 2021   
NÚMERO DE COMUNICAT:24/2021 
DATA:15 de Maig de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies