COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió segona activitat 
 
 
Divendres passat es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). Tot seguit, us fem esment dels temes més rellevants:
• Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 477 agents del CME en situació administrativa de la Segona Activitat, dels quals 46 són sergents/es i 30 sotsinspectors/es. Per edat trobem 26 sergents/es i 25 sotsinspectors/es, mentre que per causes mèdiques hi ha 20 sergents/es i 5 sotsinspectors/es. Hi ha 54 expedients en tràmit, 37 per edat i 17 per causa mèdica.
Es demana que s’especifiqui per part de l’operativa el que diu el punt 32 de l’article 1 de l’Ordre IRP 413/2009 quan diu que no es poden acomplir tasques policials operatives. El responsable de Prefectura ens diu que la definició és: “són actuacions coordinades per aconseguir alguna tasca de les que tenim assignades”, que no podem fer una lectura única i genèrica. Des de la Subdirecció de Seguretat i Salut Laboral ens informen que estan ultimant una interpretació amb un nou redactat i que, quan estigui acabat ens ho faran arribar
• Llocs de Suport No Policial (TSnP).
Avui en dia hi ha 286 llocs de TSnP ocupats i s’estan tramitant 28 expedients, dels quals 13 tenen plaça assignada i esperen modificació de l’RLT. A l’escala intermèdia trobem 21 places de tècnic/a intermedi/èdia.
Es reitera la demanda de creació d’un protocol per canviar i demanar una altra plaça. Actualment és a voluntat de l’administració. Ens informen que els criteris d’assignació de plaça es prioritza l’última destinació i en cas que no fos possible, una destinació de la Regió Policial el més a prop de la seva residència. I també que el criteri d’ubicació depèn del perfil del sol·licitant.
Se’ns informa de la creació, a la ABP de plaça Espanya, de l’Oficina d’atenció de 2a activitat i llocs de TSnP. De moment, rep consultes i realitza els tràmits en el cas de retirada de l’arma i TIP, un cop resolt el procediment de TSnP . Es demana la implantació d’aquesta figura a la resta del territori.
Consell executiu del Seime.
25 de maig del 2021.
 
DATA:25 de Maig de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies