COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia 05/02/21 
 
Us fem un resum dels punts tractats:

Informació sobre jornada de treball, horaris i permisos dels funcionaris del CME: La SGRH ens comunica la intenció d'obrir comissions de treball amb els sindicats en matèria d'horaris per donar resposta a les peticions i propostes fetes per les diferents organitzacions sindicals.
Es compromet, a establir un calendari de reunions, possiblement l'inici de les reunions al mes de juny de 2021.

Guàrdies unitats d'investigació: Finalment s'han acordat les conclusions del Grup de treball encarregat d'estudiar les guàrdies a l'especialitat.Com a punts a destacar el document recull (entre d'altres) la possibilitat que totes les regions puguin tenir el seu propi sistema de guàrdies, que donin resposta a les seves característiques.
Això sí, prèviament a la seva implantació s'haurà de garantir que les organitzacions sindicals revisem que el sistema escollit no vulnera cap dret de les persones treballadores, així comfer les esmenes que s’escaiguin.

Regulació i compensació de les guàrdies de comandament: El Cap de la Comissaria General de Planificació Tècnica reconeix que ja haurien de tenir elaborada una proposta sobre la regulació de les guàrdies de comandament.També ens informa que estan treballant en l'elaboració d'una proposta i que aquesta estarà basada en dues línies, una primera basada en com s'organitzaran les guàrdies i la segona en la seva compensació.
Des del SEIME, a banda de denunciar novament el retard, hem proposat que valorin el sistema actualment implantat a Barcelona, ja que ha suposat l'alliberament dels membres de l'escala intermèdia de les guàrdies de comandament. Per això sol·licitem que es valori la viabilitat d'aplicar el sistema de guàrdies de RPMB a la resta del territori o, en cas que sigui inviable, es faci una regulació homologable a la resta del territori on quedin clars els drets, els deures, la forma de compensació i que aquesta consticom a tal en la imputació horària.
Ens manifesten que, a banda de Barcelona, també s'estan mirant altres sistemes que s'estan fent actualment en altres territoris.

Informació sobre el tractament de les hores acumulades durant el confinament: Des del SEIME, així com la resta de sindicats, hem manifestat la manca de criteri unificat que s'ha fet a l'hora de fer la imputació horària un cop finalitzat el període de confinament. S'han aplicat diferents formes d'imputar, provocant greuges i una pujada d'hores de romanent.
L'administració, un cop es tingui la màxima informació, buscarà una solució conjunta amb prefectura i les organitzacions sindicals.

Informació sobre el lliurament de vals de roba: De nou tots els sindicats hem expressat la necessitat de trobar solucions a les problemàtiques que any rere any es produeixin amb la manca de roba, preu de roba, manca d'establiments i discriminació de les dones policies per manca d'oferta.
Gairebé totes les organitzacions proposen l'ingrés en nòmina de l'import per evitar i donar solucions a la problemàtica del val de roba, o bé buscar alternatives.

Peticions sindicals sobre aspectes relacionats amb eines policials: Tothom ha parlat sobre potenciar l'ús de les tasser i dels dispositius individuals de gravació (ampliar l'ús de la tasser i la possibilitat de tenir i fer servir càmeres individuals).
De moment tot continuarà igual, tot i que es valorarà. Nosaltres hem reclamat que si hi ha nova inversió per comprar noves càmeres és primordial invertir i comprar les càmeres de gravació de la mateixa marca que les tasser per millorar el funcionament.

Departament d'Igualtat: El Comissari responsable d'aquest departament ens ha fet una exposició des de l'inici novembre de 2019 amb l'assignació de la inspectora en cap. Ara mateix resta pendent l'elaboració del Pla d'Igualtat del propi del cos, tot i que per motius de normativa, no es preveu la participació de les organitzacions sindicals dins del grup que ha d'elaborar l'esmentat pla. Hi ha el compromís perquè en el si del Consell de la Policia es cregui un grup de treball perquè les organitzacions i els responsables de l'administració i del cos participin per fer les aportacions necessàries abans de presentar el Pla d'Igualtat del CME.

Canvis Organitzatius Divisió de Policia Científica: La SGRH ens comunica que estan  treballant en el redisseny de funcions i clarificacions de funcions entre la part operativa i els membres de l'escala de suport (facultatius). Es tracta d'adaptar la situació actual allò que marca última resolució judicial. Els membres de l'escala de suport han de restar sota la dependència de persones amb titulació del grup A.
Restarem a l'espera per saber com es portarà aquest redisseny i com afectarà els membres de l'escala intermèdia.

Torn obert de Paraula: El conseller d’Interior parla de la defensa jurídica dels agents en cap de setmana i ens comunica que, un cop comprovat els fets explicats en l'anterior sessió del consell de la policia, cal evitar-los fent un conveni amb el departament de justícia que garanteixi sempre la defensa jurídica davant del jutjat.
El director general de la policia ens trasllada la voluntat de recompensar l'esforç que s'ha fet en la gestió de la COVID-19. Sol·licitem una gratificació econòmica a tals efectes.


Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell de la Policia.

Per a qualsevol aclariment truqueu als vostres delegats de referencia: Josep Maria Pacheco Constanzo, Toni Pastor Caballero, David Pujol i Benseny  05/02/2021     
NÚMERO DE COMUNICAT:3/2021 
DATA:6 de Febrer de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies