COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió SCC, SAUC i els sindicats policials 03/09/23  
 
El 3 d’octubre es va realitzar la tercera  reunió de Sales 112 de tot el territori, en la qual el SEIME hi va assistir . A continuació us fem un resum dels punts més rellevants tractats .

 
-Sobre un possible nou horari per a les Sales de Coordinació.

Els comandaments han realitzat un estudi de diversos horaris adients per aplicar , tot preguntant a diversos serveis sobre el tema. La qüestió serà tractada  en la reunió de 26 d’octubre entre el Departament i la Prefectura. Es recorda , que qualsevol canvi d’horaris que es desitges arribar a instaurar , s'hauria de tractar prèviament amb els sindicats representatius del Cos, el SEIME entre ells.

 - Vacances.
 L’Administració només té l’obligació de garantir 21 dies seguits de vacances.

Previ a la signatura del darrer Acord, haurem de recordar que les setmanes de festa anteriors i posteriors del període de vacances, no es podia convocar ningú a treballar. Actualment i segons disposa el punt 1.7 del darrer Acord de “conciliació” i altres millores “la distribució de vacances ha de garantir un mínim de 21 dies naturals consecutius de vacances (incloent els dies de festa planificada)”.

Aquest fet ha provocat que els períodes de vacances es vegin retallats en tant que s’han detectat períodes de vacances que comencen i/o acaben un dimecres, reduint-se així les setmanes de descans. Un punt de tants, a tenir en compte en la motivació de la NO SIGNATURA per part del SEIME d’aquest “Acord “.

- Reobertura de Sala Girona i Central.
Ara mateix, pendent de l’informe d’Infraestructures , pel que fa  a la seva ubicació. La primera fase serà la reobertura de la Sala Girona, prevista per a finals del semestre del 2024, tot coincidint amb la incorporació dels nous comandaments.
Sobre la Sala Central , a dia d’avui no es disposa  data concreta de reobertura. Aquesta compartirà espai amb la Sala Girona i serà en aquest moment que passarà a denominar-se Sala Nord.
 
- Pla d’estiu.
Arran de les queixes sindicals, els comandaments son conscients que el Pla d’Estiu va arribar massa tard i per tant es treballarà per millorar  la propera campanya. Es volen publicar oferiments per a totes les sales del territori i a la sala 112 de Reus.

- Hores extraordinàries.
Per portar a bon terme el repartiment de les hores extraordinàries, es pretén implantar el mateix sistema que s’utilitza en el VAR15 de trànsit. Segons aquest, es farà un llistat de persones interessades en fer HE i se les anirà trucant en funció de les necessitats.  

- Formació.
De les set-centes dotze (712) persones que treballen com a operadores a les sales, tres-centes dinou (319) tenen la formació necessària. Hi ha una nova edició a l’ISPC i hi ha la intenció de fer-ne una altra a la mateixa Sala de Reus.
 
- Actualització del programa de sala.
L’empresa INDRA està treball en l’actualització del programari i dels serveis informàtics. El desig es reduir els “pop us” i versions d’incidents que actualment son excessives. S’està treballant amb el 112 per treure incidents amb animals i, amb el nou programari, enviar aquests incidents als altres departaments competents. També es treballa per tal que, amb les corresponents actualitzacions disminueixi la càrrega d’incidents.
 
- Sales nivell 2.
Aquest extrem no pertoca als responsables de les Sales, correspon al Departament elevar i desplegar el nou Pla de Carrera.
En aquesta reunió no s’han pogut tractar tots els punts de l’ordre del dia. La següent reunió ha serà el proper 26 d’octubre.

                            
DATA:4 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies