COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell Policia 20.09.2021  
 
Avui dilluns ha tingut lloc la quarta i última sessió del Consell de la Policia iniciat el passat 30 de juliol de 2021.

Us fem un resum dels punts tractats:

Condemna i explicacions sobre fets produïts en els últims mesos i en especial aquest cap de setmana: ha quedat clar la preocupació de tots sobre aquest tema (actitud incívica de grups per celebrar botellots vulnerant les restriccions vigents i la pau de la resta de ciutadans com els comportaments violents i l'encarament en enfront dels agents de la policia) és un tema molt important per tots en especial dels agents que en un moment o altre hi han d'intervenir davant d'aquestes situacions i cada cop amb un augment del risc potencial envers els agents, necessitem de la implicació de la direcció política del departament i de la prefectura. Tant en resposta del Conseller d'Interior com del Major mostren la seva preocupació com la seva predisposició per millorar els operatius i l'actuació policial.

Tancament de sectors de trànsit: des del passat 2015 es va plantejar la política del tancament de sectors de trànsit, cosa que en aquest moment tot i les reivindicacions que s'han fet durant tots aquests últims anys per evitar i demanar una reflexió sobre la política de tancament no ha estat escoltada. Ara ens trobem davant de la disminució i l'envelliment dels efectius destinats en aquests sectors assenyalats, això ha comportat la manca d'efectius de trànsit en moltes carreteres i comarques del territori, ja que a hores d'ara moltes de les cobertures d'aquests sectors es fan des de les regions o sectors molt allunyats. Un cop hem escoltat les paraules del conseller amb les converses mantingudes amb el ministre de l'interior on ha exposat la necessitat d'ampliar el sostre d'efectius actuals fins a 22.000 efectius. Creiem que cal fer una reflexió sobre la necessitat d'aturar el tancament dels 6 sectors de trànsit i estudiar la possibilitat de fer noves convocatòries de l'especialitat de trànsit. Tant el conseller com el director general de la policia han manifestat la voluntat de fer una revisió sobre aquesta problemàtica.

Decret d’imatge corporativa: Es demana que es faci una actualització sobre el decret, i que s’adeqüi allò que recull en les últimes bases de nou accés al CME. El director general s'ha compromès a fer la revisió i actualització.

Citacions judicials en període de vacances i incapacitats transitòries: es demana un aclariment sobre aquestes dues situacions, la subdirectora general de recursos humans manifesta que en el cas d'accidents de persones que han estat citats a seu judicial en període de vacances es considera un accident in itinere. El Departament d'Interior s'ha compromès a revisar aquestes situacions, a tractar-ho amb el Poder Judicial i a intentar arribar a un acord que previngui la situació individual dels mossos i de les mosses d'esquadra.

Polítiques internes de prevenció de suïcidis: des de la SGRH se’ns ha manifestat que, en el marc del Comitè de Seguretat i Salut Laboral es recuperaran les conclusions d’un Grup de Treball que l’any 2013 ja va tractar aquesta qüestió. Des del SEIME esperem que s’abordi de manera transversal aquesta qüestió i que les polítiques contra la conducta suïcida s’implantin.

Per últim , el Conseller ha informat del resultat de la reunió que ha mantingut recentment amb el Ministre Grande-Marlaska, en la qual van tractar temes tant rellevants com la jubilació anticipada i l’increment dels efectius del cos de mossos d’esquadra.
Respecte la primera de les qüestions el Ministeri de l’Interior no és el competent per determinar l’avançament de l’edat de jubilació del nostre col·lectiu, mentre que de la segona està previst que per finals d’octubre, inicis de novembre es convoqui la Junta de Seguretat de Catalunya, dins la qual s’abordarà la necessitat d’arribar fins els 22.000 efectius, la plantilla del cos de mossos d’esquadra.

Aquest han estat el temes tractats en aquesta última sessió del Consell de la Policia.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

SEIME Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia
20/09/2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:40 
DATA:20 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies