COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió de la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) 13/02/2023 
 
Aquest dilluns el sindicat de comandaments de l'escala intermèdia (SEIME) vàrem assistir a la Comissió Permanent de Segona Activitat Extraordinària del Cos de Mossos d'Esquadra. Abans de tot, cal recordar que en el darrer Consell de la Policia Extraordinari, la majoria de les organitzacions sindicals vàrem posicionar-nos en contra de la modificació del Decret 246/2008 que regula la segona activitat.

En la reunió de dilluns, els representants de l'administració varen tornar a manifestar que, un cop entri en vigor la modificació del decret de segona activitat, tots els membres del cos que actualment estan ocupant una plaça de TSNP continuaran fent les seves funcions sense cap mena de canvi. Ens varen assegurar que continuaran ocupant la seva plaça actual i que aquelles medalles no pensionades de 800 o 1000 euros associades a incapacitats sobrevingudes per accident laboral o acte de serveis respectivament que contempla l'Ordre IRP/22/2009 de 29 de gener, tampoc es veuran afectades per la modificació pretesa.

Des del SEIME hem tornat a insistir en la necessitat de garantir els drets dels companys i de les companyes que ocupen un lloc de treball com a TSNP, com també la de garantir l'aplicació de l'Ordre IRP/22/2009, de 29 de gener.

Així mateix, des de la nostra organització sindical vàrem comentar que, en assimilar totes les funcions dels TSNP a funcions de segona activitat, s'obre la porta a futures revisions per part de les mútues (en cas d'accident laboral) o de la Seguretat Social que podrien acabar en una suspensió de la prestació econòmica.
En aquest cas per a nosaltres és necessari que l'Ordre de funcions faci una regulació molt acurada i diferenciada de funcions principals (genèriques i operatives de les tasques policials) i de les funcions secundàries reservades a llocs de segona activitat i als llocs de TSNP.

Pels motius exposats,  continuem mostrant el nostre desacord amb la modificació de l’actual normativa de segona activitat, tal  com ja vàrem fer en la sessió del Consell de la Policia del passat 6 de febrer.

Consell executiu del Seime.


                                                                 
NÚMERO DE COMUNICAT:11/2023 
DATA:15 de Febrer de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies