COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió de la Comissaria General d'Informació de 5 de febrer del 2024 
 

Avui, 5 de febrer de 2024 ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d'esquadra, els responsables de la Comissaria General d'Informació (CGINF) i els membres del servei d'administració en la qual s'han debatut i tractat diverses qüestions que són d'especial interès pels membres de l'especialitat i que afecten l'escala intermèdia:

A. Recursos humans:

1. Decret d'estructura

Des de la nostra organització sindical hem mostrat el grau de preocupació que tenen els comandaments de la categoria de sotsinspector/a que estan fent funcions de cap d'àrea, que tenen reconegut el lloc de treball amb el nou decret d'estructura del CME, però que a hores d'ara no estan compensats econòmicament.
La responsable de la CGTEC ens informa que la SGRH els ha informat que aquest canvi administratiu de la RLT es farà efectiu a tots els efectes el pròxim 01/04/2024, però que de moment no està previst que es faci amb efectes retroactius tot i que els comandaments estan signant i exercint com a caps d'àrea des del passat mes d'octubre.

2. GNP's

El cap de la CGINF ens informa que han elevat una proposta de model de GNP's per poder donar resposta a les incidències que puguin sortir del territori.
Estan pendents de la resposta de la CGTEC perquè desconeixen quin serà finalment el model que volen implantar.

3. Creació de les places de sotscap d'àrea de les regions RPMN i RPMS

Des del SEIME hem reclamat la creació i el reconeixement de la figura del sotscap d'àrea.
El cap de la CGINF ens informa que no està previst la creació d'aquestes places.


4. Compensació per telèfons operatius

El Cap de la CGINF ens manifesta que la compensació per l'ús dels telèfons operatius fora de l'horari habitual de treball és compatible amb la situació de guàrdia no presencial (GNP) que ara amb la signatura de l'acord del 2023 queda compensada econòmicament.
La possibilitat d'explorar un altra forma de compensació no depèn de la CGINF.

B. Instal·lacions:

5. Canvi d'espais de treball UINF GIRONA i UINF Pirineu

La sala regional es torna a ubicar en l'espai de l'Àrea d'Informació de Girona, el cap de la CGINF demana que la sala s'ubiqui en un altre lloc. Però tot sembla que la ubicació final serà l'edifici Gaudí a 10 m de les instal·lacions actuals, no estan d'acord en aquest moviment, però no està en les seves mans la decisió final.

En relació amb les instal·lacions del Pirineu-Aran no es pot concretar, en l'actualitat estan ocupant un espai molt reduït de l'edifici de la regió del Pirineu i la proposta que ens fan es instal·lar-se en un edifici a 500 m de la regió, però sense la protecció de la vigilància de 24 h que ofereix un edifici policial i per aquest motiu no comparteixen aquest canvi que a hores d'ara encara està per concretar.
Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:08/2024 
DATA:5 de Febrer de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies