ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria general de recursos operatius (CGRO) 
 
Us detallem els punts més importants de la reunió del passat 14 de setembre amb els comandaments de la CGRO i responsables del servei d'administració central (SAUC):

Des del SEIME, vàrem exposar la necessitat de renovar plantilles de les diferents especialitats que formen la CGRO.

Els responsables de la Comissaria general tècnica de planificació varen comunicar que estan treballant i que de cara a l'inici del 2023 tindran fetes les bases de concurs per a les especialitats que es troben en una situació més greu.

També vam exposar la necessitat de disposar d'una previsió per oferiments de llocs de comandaments d'ACSO per fer front a les jubilacions de comandaments de l'escala intermèdia.

Un altre punt que vàrem reclamar novament va ser la necessitat del reconeixement dels llocs de treball de cap de grup de la BRIMO que estan coberts per sotsinspectors i sergents, ja que malauradament aquests llocs continuen sense un reconeixement de la responsabilitat i de la importància que sigui equivalent amb el nombre de caporals i agents que formen cada grup, com de la complexitat de la feina que realitzen.

El Cap de la CGRO, ens va donar la raó sobre la necessitat de reconèixer la responsabilitat i la rellevància del cap operatiu de cada grup, tot i que ens va manifestar que els canvis depenen d'altres estaments.

Aquest són els punts que vam reclamar, per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els responsables i delegats del SEIME.

Consell executiu SEIME
15 de setembre de 2022             
NÚMERO DE COMUNICAT:91/2022 
DATA:19 de Setembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies