COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la CGMO 09/02/24 i 16/02/24 
 
Us traslladem els punts més rellevants de la reunió amb la CGMO 09/02/24 i 16/02/24 .

-Material, uniformitat, parc mòbil :
Sobre el diversos temes de material , parc mòbil i uniformitat, se’ns adreça a la “ Subcomissió de materials “.  El Comissari afirma  no formar part d’aquesta Subcomissió i recorda que es la segona vegada que manifesta als serveis d’ administració presents que voldria  que la CGMO pugui formar part d’aquestes subcomissions.
Si que se’ns informa d’una  redistribució en marxa dels vehicles tipus 4X4 a les ART’s.
Sobre el nou edifici a l’Aeroport, aquest depèn de la Regió i no poden aportar més dades.

- Curs trànsit:
En referència a les persones  que han realitzat el curs de trànsit i  ara  han de començar  el període de pràctiques i el curs de motorista : es computarà el mateix nombre d’hores que estant  a l'ISPC , però sense saber encara que faran i quin horari els hi posaran (M/T o partit) ,restaran a domicili amb una llicència per estudis i també aniran a les seves destinacions, on segons el Comissari els hi donaran formació ( d’acollida , interna )
 
-Formació reciclatge pels “ històrics “:
S’ esta treballant per tal d’oferir-la a les destinacions.

-Duplicitat de funcions :
Es demana que a la persona que li pertoca  ser  responsable de servei d'un sector  no li pertoqui la tasca de Cap de torn Regional i a l’inrevés.

-Segona activitat:
El Comissari manifesta que no esta a les seves mans el fet de que els efectius que  passin  a la segona activitat puguin romandre en aquesta especialitat . 

-Nou Decret d’Estructura:
Esta en procés i la CGMO disposarà d’Àrees, per ara, no seran posades en funcionament.

-Formació pels GRD:
Es té previst oferir formació  de perits pel efectius dels GRD.

-Vectors:
Se’ns manifesta que aproximadament en un mes podrien tenir finalitzat el projecte sobre aquest tema, el qual s’està realitzant tot reunint-se amb els vectors de totes les ART’s i no es descarta la creació d’unitats de vector.

                         
 
NÚMERO DE COMUNICAT:12/2024 
DATA:22 de Febrer de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies