COMUNICATS 
Sessió extraordinària del Consell de la Policia 20/03/2021 
 
Ahir vam estar presents a la sessió extraordinària del Consell de la Policia celebrat al complex d'EGARA, amb únic punt en l'ordre del dia per informar del projecte de modificació d'estructura de la Direcció General de la Policia.

Lamentem de nou les formes, ja que les organitzacions sindicals no hem tingut l'espai i temps per analitzar el contingut del redactat final de l'avantprojecte de reestructuració.

Organitzacions sindicals com la nostra que no ha estat convocada a cap jornada posterior a la realitzada el passat 4 de juliol de 2022, on en una única reunió se'ns va explicar en línies generals el nou projecte de decret.

En una setmana, les organitzacions sindicals hem passat d'estar convidades a participar a la jornada de presentació d'aquest passat dilluns juntament amb gairebé la totalitat dels comandaments de les unitats, de les divisions, àrees, de les regions i dels serveis centrals del CME a ser convocades  a una sessió extraordinària del Consell de la Policia.

Consell en el qual hem optat a estar-hi presents  perquè és l'òrgan màxim de representació i participació del CME,  on hem exposat la nostra postura i disconformitat amb les formes de la direcció política del Departament d'interior i de la Direcció genal de la policia.

Som conscients de la rellevància de la necessitat d'actualitzar i renovar l'actual estructura de la DGP, que en definitiva per a nosaltres suposarà durant els pròxims anys veure la creació de noves ocupacions, canvis en l'estructura organitzativa, noves unitats, àrees, divisions, imodificacions de les actuals.

Per al SEIME, com ja vàrem exposar en la reunió del 4 de juliol, vam expressar de nou la preocupació com a organització sindical de com es portaran a terme els canvis necessaris per a la implantació del nou decret i quins efectes repercutiran sobre els membres del CME.

Recordem que tot i els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del 5 de novembre de 2021 per ampliar el sostre del nombre d'efectius fins a 22.006, actualment la base del Cos es troba en una situació de precarietat. Una base que ha suportat durant tots aquests anys la manca d'efectius, l'envelliment de la plantilla, l'augment de les càrregues de feina.

Un col·lectiu que igual que les organitzacions sindicals és conscient del temp que es requereix per incrementar el nombre d'efectius per dimensionar i renovar plantilles, del temps i de les dificultats que suposa disposar de nous mitjans materials, nous vehicles i el temps que cal per  millorar i adaptar les instal·lacions policials a les noves capacitats i realitats.

Un col·lectiu que reclama i exigeix de millores laborals i millores econòmiques que suposin una equiparació actualitzada envers altres col·lectius tant en l'àmbit autonòmic com estatal.


Consell executiu del SEIME.
Catalunya ,21 de març de 2023
            
NÚMERO DE COMUNICAT:19/2023 
DATA:21 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies