COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Regulació de les guàrdies de comandament en negre sobre blanc!!! 
 
El passat 28 de març vàrem tenir una breu reunió amb la Subdirectora general de recursos humans i la Intendenta cap de la CGTS.

Aquesta reunió va servir per informar-nos de les línies bàsiques en les quals estan treballant per dur a terme la proposta sobre el nou sistema de regulació de les guàrdies de comandament en l'àmbit territorial.

La proposta de regulació de guàrdies de comandament en línies generals, es concreta en una reducció del nombre de persones que actualment resten en situació de guàrdia a cada una de les regions policials.

D'aquesta forma es passaria de 81 comandaments de les escales superior, executiva i intermèdia a 14 comandaments únicament de l'escala superior i executiva en situació de guàrdia a partir del rang cap d'àrea.

Un comandament de guàrdia prefectura, 1 comandament per cada una de les quatre comissaries generals (CGRO,CGMO,CGINF,CGIC), 1 comandament per cada una de les nou regions policials i la figura del cap de torn operatiu a cada regió policial.

Des del SEIME el passat 13 d'abril vàrem presentar un escrit després de parlar amb diversos comandaments de l'escala intermèdia subjectes als diferents sistemes de guàrdia que es fan a Territori amb diferents punts importants.

Esperem que el document final tal com manifesta la SGRH en l'escrit de resposta del 17 de maig incorpori les nostres apreciacions, i d'aquesta forma les guàrdies de comandament en l'àmbit de territori pels membres de l'escala intermèdia siguin compensades de forma correcta i clara o bé siguem alliberats formalment de la realització de les guàrdies i guanyem en conciliació familiar!!!

Restem a l'espera de la proposta de regulació de les guàrdies de comandament i esperem que per fi puguem disposar d'un document que recollir les normes, drets, sistema de compensació, escales i categories i sigui l'inici de la seva implantació.
La disponibilitat en cap de setmana i forà de l'horari laboral es compensa o es lliura a les persones de l'obligació d'estar disponibles caps de setmana i festius.

L'escrit presentat I la resposta de la SGRH els podreu consultar a la zona privada.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:62/2022 
DATA:24 de Maig de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies