COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió Ordinària del Consell de la Policia 13/01/2023 
 
Us fem un resum dels punts tractats avui durant la sessió ordinària del Consell de la Policia.

Cronograma promoció i provisió (2023-2024).

Es ratifica que aquest 2023 hi ha la previsió (si s'aproven els pressupostos) de convocar dos processos d'accés al cos de mossos d'esquadra, el primer dels quals està previst que es publiqui el pròxim 16 de gener de 850 places.

Convocatòries de promocions previstes a finals de febrer territorialitzades de 96 places de sotsinspector/a, 170 de sergent/a i 369 de caporal/a.

També es preveu de forma paral·lela un concurs general de les tres categories.

Com a sindicat majoritari de l'Escala Intermèdia hem reclamat dues coses importants:

La primera, les bases del concurs general han de contemplar la meritació per antiguitat amb una especial rellevància, ja que cal fer un esforç per encaixar els dos sistemes (l'actual i el nou amb la territorialitat).
Segon, és importantíssim que es faci oferiment definitiu per concurs específic dels llocs singulars i de comandaments.

La Subdirectora general de recursos humans, comunica que en breu es farà reunió del grup de treball per preparar la modificació del decret de provisió de 2006, aquesta modificació garantirà i ha d'incloure la permanència mínima de tres anys per promoció territorialitzada i la regulació del concurs específic.


Oferta pública, Categoria inspectora/a previsió per la propera promoció, ens comuniquen que encara no està contemplada i disposen de tres anys per fer-la efectiva.

Especialitats hi ha la previsió de convocar una oferta per ARRO de 35 places i de 58 per a la BRIMO d'increment d'ocupació.

Especialitat de Trànsit es confirma oferta de 171 places, previsió al març i el motiu d'aquesta decisió s'argumenta en la necessitat de tenir material i vehicles per a tots els efectius policials.

Especialitats Intervenció de muntanya, intervenció especial, aquàtica i Tedax es preveu per l'últim trimestre de l'any per a l'escala bàsica i l'escala intermèdia.

Des del SEIME lamenten l'endarreriment de les promocions, ja que no ha estat possible un acord amb la funció pública fins a finals de març per poder treure les promocions territorialitzades.

Mesa General de Funció Pública.
Fins que no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat no es podran aplicar els increments que a hores d'ara encara resten pendents (2,5% i 0,5%). No obstant se'ns recorda que aquests increments estan previstos amb caràcter retroactiu en data d'1 de gener.

Inici de negociacions.
El director general ens planteja que durant la primera quinzena del mes de febrer es convoqui Mesa de negociació del que esperem que sigui el futur acord del cos de mossos d'esquadra.
Des del SEIME, valorem positivament aquest anunci i alhora reclamem que els punts que ja han estat acordats i que afecten directament a l'escala intermèdia no hagin de ser discutits novament, necessitem la implantació de temes com el passi del grup C al B de l'escala intermèdia.

Punts proposats per l’administració
- Establiment d’un Pla de carrera horitzontal per a seguretat ciutadana.
- Revisió del Pla de carrera professional i consideració de diverses especialitats (investigació, trànsit, ARRO...).
- Imports de la pòlissa d’assegurances.
- Ampliació de la compensació indemnitzatòria especial en cap de setmana (MOIN) a la resta de dies de la setmana.
- Jornada i horaris de treball. Regulació horaris especials específics i d’altres qüestions.
- Compensació de dies festius.
- Mesures de conciliació. Reconeixement dels mateixos drets per a les famílies monoparentals.
- Provisió definitiva per concurs específic de llocs de treball de comandament.
- Passi al grup B de l’escala intermèdia.
- Condicions de l’escala de suport.
- Aspectes retributius.


Acord de jubilació anticipada.
Fruit de l'assoliment de la jubilació anticipada enguany s'han jubilat anticipadament al cos de mossos d'esquadra gairebé 500 persones. Per tant, celebrem la consecució d'aquest dret per la via de la negociació.

Tot i això, li comuniquem al conseller d'Interior la necessitat de pressionar al Govern de l'Estat a fi i efecte que l'antiguitat d'aquelles persones membres del cos que van assolir tant com a Policies Locals o Guàrdia Civil es tingui en compte. La nostra organització sindical continuarà reclamant aquest dret, ja sigui per la via de la negociació com per la via judicial.

PGA-02 i PGA-07.
Des del SEIME hem explicat les deficiències que s'han donat arran de l'aplicació del PG-02 amb el sistema establert per la funció pública. Creiem que cal un model que sigui més concret pel CME .

Model de Sales.
Ens comuniquen que es dóna per finalitzat el model de centralització de Sales , ara per ara, la Prefectura amb comandaments dels Cos està treballant per proposar un model orientat al territori.

Modificació del marc normatiu i llei de pressupostos.
Els pressupostos que estan essent objecte de negociació contemplen (tal com ja s'ha esmentat) la convocatòria de dues promocions d'accés al cos de mossos d'esquadra. Així mateix, s'incrementa per al 2023 un 13% del pressupost, el qual sumat al 22% incrementat l'any anterior, suposa un increment total en els darrers dos anys del 35%.

La llei d'acompanyament preveu un increment dels requisits per accedir a les policies locals, per a les quals (igual que amb el CME) serà imprescindible tenir el batxiller. Una vegada aprovat aquest requisit es treballa amb l'ISPC per tal que, ascendint a la categoria de sergent/a es disposi d'un cicle formatiu de grau superior.

Respecte a la nova llei de la policia estan redactades les bases. No obstant encara no està redactat l'articulat, la qual cosa (amb voluntat de consens) s'espera que es pugui fer a partir del mes de juny.

Nova uniformitat.
Se'ns informa que ja ha arribat el gran gruix de la nova uniformitat, ara com ara ja s'està distribuint a excepció de la jaqueta que només s'enviarà a les Regions de Ponent, Central i Pirineu.

Càmeres unipersonals i gas pebre
Avui en dia ARRO i BRIMO ja té càmeres, així com els nous vehicles policials que es van adquirint, els quals ja en porten incorporades a l'habitacle de persones detingudes. Per tant, des del Departament afirmen que està creixent exponencialment la implantació de càmeres.

Règim disciplinari
Reclamem la necessitat de la creació del grup de treball i posar data per continuar treballant en millores sobre el règim disciplinari del CME.

Parc mòbil.
Actualment hi ha dues licitacions en marxa. La primera està pendent d'adjudicar 283 vehicles de paisà i la segona està en la fase de presentació d'ofertes (176 vehicles dels quals 106 són de trànsit).
L'any 2024 es preveuen incorporar 1000 vehicles, dels quals 400 seran de compra directa i els 600 restants de rènting per un període de cinc anys.

Assistència lletrada.
Novament, hem denunciat la descoordinació dels serveis jurídics en l'assistència lletrada de les persones membres del cos de mossos d'esquadra que (en l'exercici de les seves funcions) són víctimes de lesions.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els vostres delegats de referència, o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.
 

Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:04/2023 
DATA:13 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies