CONVENI EXCLUSIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UOC I LA ICSI-FEPOL 
 
La UOC i ICSI FEPOL coincideixen en la conveniència de desplegar una col·laboració concreta que permeti incentivar la formació dels professionals vinculats a l'ICSI FEPOL.

Per veure el CONVENI clica aquí:OFERTA UOC - ICSI FEPOL

Els estudis universitaris propis als quals es facilitarà l’accés són:
- Programes de màster propi.
- Programes de diploma de postgrau.
- Programes d’especialització.
- Programes de curta durada i actualització
- Cursos d’idiomes.
- Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

Els estudis oficials d’educació superior als quals es facilitarà l’accés són:
- Programes de formació professional.
- Programes de grau.
- Programes de màster universitari.
              
DATA:13 de Novembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies