COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 23 de setembre  
 
Resum del darrer CSSL celebrat la setmana passada entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives  

El passat 23 de setembre es va realitzar el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que varem portar.
 


Dades de sinistralitat
Com es pot veure en el quadre s’han produït 335 accidents laborals amb baixa mèdica i 558 sense. Del total dels 891 accidents, el 66,3% s’han produït a seguretat ciutadana i el 7,52% a les ARRO.

Des del SEIME  hem reclamat saber quines son les causes concretes que han provocat que, per paviments deficients o inadequats dels centres de treball, s’hagin produït 21 accidents laborals.

Servei de vigilància de la salut.
S’han sol·licitat 1301 a Barcelona, 388 a Girona, 304 a Tarragona i 293 a Lleida fent un total de 2286, amb un increment de considerable respecte a l’any anterior. Per part de SEIME- -FEPOL es demana que s’informi a les persones treballadores d’on van a parar les seves dades en aquest el SVSL a través de PREVINT (EGARSAT). Pel què fa a la lipoatrofia hi ha 7 casos en seguiment.

Suport psicològic.
Hi ha hagut 45 emergències, amb 33 casos nous. 275 persones ateses en total, amb un seguiment de 326. S’estan fent 7 avaluacions per retirades d’arma i 82 seguiment. Es comprova un augment de la prevenció i de les seves consultes. Actuacions en grup d’ARRO Barcelona i se’n preveuen més a curt termini.

S’exposa la necessitat d’estudiar els casos amb companys que tenen problemes de salut mental i dins aquest període ha tingut algun episodi on s’ha vist afectat per la DAI. Que des del suport psicològic es facin les gestions oportunes amb la DAI i que un cop la persona torna al servei se li ofereixi un suport adequat per tenir una reinserció correcta a la feina. 

Gestió de comissaries conjuntes.
Segons se’ns diu es seguiran els mateixos criteris que en els centres actuals. Per part de la nostra organització sindical  s’insisteix que es tingui cura per evitar riscos que nos s’identifiquin per culpa d’una mala coordinació empresarial.

Programa ESPAI.
Després que, gràcies a les queixes i reclamacions fetes s’hagi recuperat el programa ESPAI, se’ns informa que una vegada restablert, s’ha reactivar amb uns 30 usuaris i amb confiança de cara al recurs. Des del SVSL es deriven persones amb problemes i molts d’ells son atesos per via telemàtica.

Contractació de metges pel Servei de Vigilància de la Salut Laboral.
Està prevista la convocatòria de tres noves places al SVSL les persones de les quals les acabin cobrint es sumaran a les dues persones que ja hi ha treballant a dia d’avui, essent per tant un total de cinc facultatius.

Per altra banda, des del SEIME-FEPOL hem reclamat més concreció en els informes d’adaptació de les persones treballadores amb problemes de salut i que, per posar un exemple, en els informes no surti la paraula “eviti” o “es recomana” ja que això genera problemes d’ambigüitat, entre els comandaments i els treballadors.

Laboratori UTPC Manresa.
Informem al CSSL que, hem demanat el tancament de laboratori per l’incompliment reiterat de les mesures de seguretat informades per Inspecció de Treball. Des de la nostra organització sindical denunciem que, davant un requeriment de la pròpia Inspecció de Treball, el Departament d’Interior en faci oïdes sordes i les ignori sense importar-li l’afectació sobre la salut de les persones que aquests incompliments poden produir.

Recollida de cànnabis.
Després de les denuncies fetes que, els efectius de mossos es veien obligats a treballar de jardiners a temps parcial en la recollida de marihuana, el Departament d’Interior ha contractat el servei d’una empresa que, amb plantacions superiors a les 1500 plantes s’encarregarà de tallar-les i recollir-les.

En relació al magatzem de Nou Barris se’ns diu que no està encara a punt per a la seva utilització.

Temperatures motoristes de trànsit i guilles.
Hem demanat que es facin les corresponents avaluacions de riscos sobre altes i baixes temperatures en les unitats de motoristes, amb l’objectiu d’establir criteris a l’hora de l’exposició. També, en l’avaluació de riscos, s’ha d’establir la utilització d’ulleres i cremes solars com a EPI.

Avaluacions de riscos a BRIMO i ARRO.
Es planificarà de cara al 2023 en la programació que és farà al mes de novembre.  

Consell executiu del SEIME
24 de setembre de 2022               
NÚMERO DE COMUNICAT:95/2022 
DATA:27 de Setembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies