COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Increment de romanent pel Covid19 
 
Un cop reunits amb la Subdirecció General de Recursos Humans i el representant de Prefectura per tractar la problemàtica  sorgida per l’increment d’hores de romanent generat arran de la pandèmia de la Covid19, us traslladem els punt més rellevants:
• S’exposa la problemàtica sorgida per l’augment de les hores acumulades amb motiu de la planificació per la Covid19, la qual ha fet que les hores de romanent s’eixuguin amb les hores acumulades.
• Demanem un codi específic al PGH per poder computar les hores com a permís retribuït no recuperable, igual que es va fer en altres col·lectius. No estem d’acord en el concepte recuperable quan és un problema que no ve generat pels afectats.
• Es demana que constin com a treballades les hores que tenien planificades en el seu quadrant de referència com a possible solució.
• S’exposen els greuges que ha generat l’escreix d’hores de romanent entre aquells que no tenien un número important d’hores acumulades i aquells que varen preferir guardar-les per poder-les gaudir més endavant.
• Demanem un primer acord que regularitzi les hores i que no exclogui un posterior acord a nivell econòmic per la paga de la Covid19.
• Des de la SGRH es proposa la creació d’un permís comprés entre el dia 16 de març al 3 de juny de 2020 per tots els afectats en les desplanificacions de jornada.
• Ens emplacen a una reunió per tal de poder donar una solució acordada entre la part social i l’administració i prefectura.

Consell executiu del Seime.
27 de maig del 2021.     
NÚMERO DE COMUNICAT:28 
DATA:28 de Maig de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies