COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Regió Policial Metro Barcelona 24/10/2023 
 
Reunió RPMB 24/09/2023

ACD Ciutat Vella
 
Per tal de poder alleugerir la carrega de feina  de l’ACD de Les Corts,  s’obrirà durant aquest mes d’octubre l’ACD de Ciutat Vella . L’obertura estava prevista pel dia 1 de juliol però mancava la finalització i  l’adequació de les infraestructures.
Hi ha diverses  propostes de millora que es faran un cop oberta (com per exemple el canvi de dos despatxos d’ubicació ) .
L’ABP ja va rebre 77 mossos/es pràctiques tot  preveient el funcionament de l’ACD. S’incrementaran els efectius en 1 sergent/a i 6 caporals/es amb experiència en instrucció. El sergent/a i un caporal/la treballarien d’enllaç i coordinació amb la URIA pel que fa a les diligencies instruïdes . I sobre els 5 caporals/les restants, 1 caporal/la  anirà a  cada escamot per tal de reforçar el servei.
Hi haurà la tutela per part d’ARIAC les primeres setmanes . Només es custodiaran efectius de mossos. Les primeres setmanes ( 5 )  gestionaran unes 10 / 15  persones detingudes al dia, per tal d’anar adquirint les dinàmiques escaients . El funcionament serà  com qualsevol ABP de territori per tant  serà el Cap de Torn qui pendrà les decisions  oportunes sobre la distribució de serveis i tasques a realitzar .
La Comissaria informa que  demanen un model  tipus “ centre de persones detingudes”  proper a Zona Franca o a prop de Ciutat de la Justícia, amb llum natural i adequat a les necessitats  actuals, les quals han anat canviant des de l’obertura de l’ACD existent. És una proposta a llarg termini.


Seguretat ABP Sant Martí 
La Comissaria coincideix  amb el fet que les mesures són insuficients, no són les adequades. Sobre aquesta qüestió  s’han elevat 3 informes  l’any 2017, el febrer de 2022 i ara recentment  ( incloent l’últim i recent incident succeït  a la zona d’accés ABP ) .S’insistirà amb el tema . Per part de l’administració  es pretén fer la mínima inversió possible al lloc ,ja que  l’edifici ha de ser enderrocat .S’ha demanat una botonera com a la resta d’ABP. S’intentarà també la  incoporació  d’ una persona a les properes reunions regionals per millorar la seguretat a les comissaries.

Dèficit de caporals/es 
En l’actualitat existeix  un dèficit de 37 caporals/es. No depèn de la Regió. Sense noves promocions, hi ha poc marge de maniobra. Tot i la situació , són conscients dels fets i es redistribueixen els  efectius , de tal forma i  manera que cada torn de la ciutat disposi de comandaments.

Proposta rotació vehicles no logotipats FURA-UI a Barcelona
El moment actual no seria l’oportú per l’estat actual del parc mòbil en qüestió.
Ara bé, des de la Regió no posen cap inconvenient si dues ABP’S o més es posen d’acord per tal d’intercanviar els seus vehicles no logotipats.

25 d'octubre del 2023


                      
DATA:25 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies