COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball promoció i provisió 
 
Avui hem tingut reunió del Grup de treball de promoció i provisió. Us traslladem els punts més interessants que han estat tractats:

Calendarització i cadència de convocatòries.
Tal com ja hem informat en anteriors ocasions es manté el sistema bianual per la promoció i la provisió.
  • Anys parells: promoció interna en especial caporal/a,sergent/a i sotsinspector/a.
  • Anys imparells: provisió Concurs General i especialitats (ordre públic, trànsit, i investigació).
  • Especialitats que superin el 5% dels efectius del cos (trànsit i investigació) mantindran una cadència bianual. La resta d'especialitats es faran sense el sistema bianual, però garantint que no s'allarguen més de 4 anys.
  • BRIMO resta pendent de la comissió parlamentària i els treballs interns sobre el sistema d'ordre públic.
Des del SEIME ens mostrem d'acord amb el sistema bianual perquè això suposarà que tothom pugui tenir una millor previsió de les opcions i oferiments que es puguin plantejar en un futur. Tot i això, reclamem la necessitat de treballar i encabir en la previsió l'oferiment de places proveïdes per concurs específic. Sense aquest oferiment no podem disposar d'un sistema bianual amb garanties. La subdirectora general de recursos humans ens manifesta que tenim raó, ja  que primer cal una normativa de la forma de provisió del concurs específic.

Provisió provisional (oferiments, CS). Permutes.
Des del SEIME hem manifestat que cal donar un ordre i unes regles del lloc pel que fa a l'oferiment de places provisionals. És important que tinguem i mantinguem uns criteris que siguin justos per a tots. 

També hem preguntat la data de publicació del concurs general i ens comuniquen que ben aviat ens ho faran saber i que hauria de sortir en les dues pròximes setmanes.

Una representació digna i amb garanties dels sergents/es i dels sotsinspectors/es del CME.
 
Consell executiu del SEIME                                                            
Catalunya,  26 de gener de 2022
 
NÚMERO DE COMUNICAT:12/2022 
DATA:26 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies