COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
L’Administració obligada a reconèixer els drets dels TSnP des de la data de la sol·licitud  
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut el dret a percebre l’abonament de les retribucions i els drets administratius des de la data de la sol·licitud, a una persona membre del cos de mossos d’esquadra a qui l’INSS havia decretat una Incapacitat Permanent Total (IPT).

Els serveis jurídics de la Fepol, sota la direcció lletrada de Xavier Todó Bañuls, van presentar recurs contra la decisió de l’Administració de NO reconèixer a una mossa d’esquadra, amb caràcter retroactiu a la data d’efectes de la baixa del cos o de la declaració d’Incapacitat Permanent Total, els drets que li correspondrien des de la seva assignació a un lloc de Tècnic de Suport no Policial (TSnP).

En aquest sentit, la Fepol reclamava el reconeixement de tots els drets (jurídics i econòmics) que haurien de considerar-se-li a la persona afectada, des de com a mínim la data de presentació de la sol·licitud, si bé el propi TSJC havia dictat Sentències entre elles contradictòries.

I per què? Perquè el propi TSJC havia plantejat tres possibilitats respecte la retroactivitat, però cap d’elles, la que defensava l’Administració:
 
Que dit efecte es produís al dia següent de la declaració d’Incapacitat Permanent per l’INSS.
Que dit efecte es produís als sis mesos següents de la presentació de la sol·licitud.
Que dit efecte es produís des de la data de la sol·licitud formulada en via administrativa per la persona afectada.
 
Així, el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut la retroactivitat en el reconeixement del dret, no des de la posició fixada per l’Administració (moment que ocupa definitivament la plaça de TSnP), sinó des de la data de la sol·licitud per la qual cosa, ha obligat a pagar-li totes les retribucions generades i no abonades des del moment.

En aquest sentit, la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC deixa clar que “la data que ha de marcar la retroactivitat és la de la presentació de la sol·licitud en via administrativa que donarà lloc a la incoació del procediment que permetrà comprovar les condicions que presenta el funcionari en relació amb un eventual desenvolupament d’un lloc de suport tècnic”.

Per tant, des del Seime celebrem aquesta sentència la qual posa ordre a una qüestió que provocava situacions de desatenció de les persones que, per diferents qüestions, pateixen una situació d’Incapacitat Permanent Total i havien de ser reubicades en un lloc de Suport No Policial.

Consell executiu del Seime
5 d'abril del 2022
                
NÚMERO DE COMUNICAT:47/2022 
DATA:5 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies