COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Funcions que no estan previstes a l'acord del juliol del 2023 
 
Des del Sindicat de Comandaments de l'Escala intermèdia (SEIME), vàrem adreçar dos escrits adreçats a la Subdirectora Gral. de recursos humans i al Director gral. de la Policia a principis de setembre, sobre guàrdies , disponibilitat i millores retributives acordades a l'acord. Escrits que no han rebut resposta a hores d'ara.

El passat 26 de setembre de 2023, el Govern va ratificar l'Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d'Esquadra.

La mateixa Subdirecció general de Recursos Humans va publicar el 28 de setembre "Nota en relació a la vigència i aplicació de l'Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d'Esquadra".

Remarquem el que recull la nota sobre el punt b de guàrdies de comandament:

“b) Guàrdies de comandament (CEV GC)
S'està treballant en l'adequació de les aplicacions informàtiques, tant internes de la Direcció general de la Policia, com les que s'utilitzen per a la gestió de la nòmina de les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya (GIP). S'abonarà en el moment que estiguin preparades, amb efectes retroactius a la data de vigència de l'Acord.
En breu es comunicarà als serveis d'administració el nou codi d'imputació a PGH (fins llavors, no s'ha d'imputar a l'aplicació cap altre codi).

La Prefectura ha de dur un registre en format excel de les guàrdies de comandament realitzades a partir de la data de vigència de l'Acord, als efectes de la posterior regularització retributiva.

A partir de la data de vigència de l'Acord únicament existeixen les guàrdies de comandament que s'hi recullen. La Prefectura ha de donar indicacions per reconduir operativament qualsevol altra guàrdia que s'estigués duent a terme fins a la data.”


Sobre aquest tema també us informem que van preguntar en el si del Consell de la Policia del passat 29 de setembre, directrius i qüestions sobre l'aplicació d'aquest punt de l'acord, ja com van comunicar, no vàrem tenir cap resposta que ens aclareixi la situació.

Doncs bé, com a sindicat majoritari de l'Escala intermèdia , us informen dels següents extrems:

Primer. A hores d'ara no hi ha cap altre sistema de guàrdies que el que es recull en l'acord de 31 de juliol del 2023.

Segons. Les guàrdies de comandament que es realitzen fora de l'àmbit de l'acord, no tenen cap empara legal.

Tercer. Des de diferents regions i àrees han comunicat als diferents serveis que es mantinguin les guàrdies a membres de l'Escala Intermèdia que estan ocupant llocs de treball per sota de cap d'àrea, vulnerant la normativa en vigor.

Quart. La nota recull que la Prefectura ha de dur un registre en format Excel de les guàrdies de comandament dutes a terme a partir de la data de vigència de l'Acord, als efectes de la posterior regularització retributiva. Entenem que es refereix únicament a les guàrdies regulades dins de l'acord.

Cinquè. Com a Sindicat majoritari de l'Escala Intermèdia , recordem que és important deixar constància de les guàrdies que es facin i que cal demanar per escrit les ordres i la justificació on s'emparen les guàrdies, així com els quadrants que deixin constància d'aquestes guàrdies.

Sisè. Reclamen, que ens informin i informin els/les sotinspectors/es i els/les sergents/es que realitzin les guàrdies de com i quan es compensaran les guàrdies que s'estan duent a terme ara com ara.

Setè. Denunciem aquesta situació de guàrdies i disponibilitat encoberta que afecta els membres de l'Escala Intermèdia.

La responsabilitat i el compromís dels membres de l'Escala Intermèdia com a comandaments del CME és del 100%, tot i el greuge de tracte, de respecte i diferència econòmica que hem denunciat i que alguns han volgut tancar amb un acord que no arriba a cobrir una bona part de les reclamacions dels membres de l'Escala Intermèdia del CME.

Lamentem que avui en dia, la direcció política i els alts comandaments del cos sembla no que siguin conscients , tant sigui en l'àmbit de serveis centrals com territorials, de la càrrega de treball i de la responsabilitat que assumeixen les persones membres de l'escala intermèdia. La indignació d'una part important dels comandaments de l'escala intermèdia els hauria de cridar l'atenció de forma preocupant.

Posem a disposició dels nostres afiliats i afiliades els serveis jurídics del sindicat per reclamar les retribucions en cas que continuïn realitzant les esmentades guàrdies.
 
DATA:10 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies