COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió de la Comissió Permanent de Segona Activitat 18/04/2023  
 
Us fem un resum dels punts que es varen tractar el passat 18 d'abril a la Comissió Permanent de Segona Activitat:

Segona activitat:
Ens comenten que el catàleg de llocs de treball de segona activitat quedarà afectat amb la publicació del nou Decret d’estructura del cos, per la qual cosa, s'incrementaran el nombre de places de segona activitat, ja que el cos també està augmentant en nombre d'efectius. Per tant, el catàleg s'haurà d'anar actualitzant. 
Pel que respecta a les funcions a realitzar en segona activitat, la Comissaria General Tècnica ens informa que han creat un grup de treball per tal de realitzar una nova ordre que reguli les funcions a fer en segona activitat.
Aquest grup de treball, que no ha tingut en compte a les organitzacions sindicals, ha arribat a la conclusió sobre set qüestions bàsiques amb relació a les tasques a realitzar en segona activitat:
 
Dignificar la figura de la Segona Activitat
Canviar el paradigma actual.
Adaptar la Segona Activitat al nou Decret d’estructura de la DGP.
Adaptar la Segona Activitat a la realitat i a la plantilla actual.
Associar les funcions de la Segona Activitat amb un Pla de Formació.
Acompanyar totes les accions d’un Pla de Comunicació
Avaluació del passi a la Segona Activitat (com, quan, criteris, ...)

Som informats que l'objectiu del grup de treball esmentat és definir quines tasques no són susceptibles de realitzar-se en segona activitat. Ha de quedar definit el significat de tasques operatives, la identificació dels factors de risc, la perillositat i la penositat de les tasques assignades.

Ens fan saber que s'han identificat les següents premisses on queden reflectides les tasques a realitzar en segona activitat:
Gestió i suport de l’activitat policial.
Activitats tècniques i d’especialitats.
Assessorament del comandament (per exemple, adjunt al cap de torn que faci la part administrativa).
Suport a la presa de decisions.
Representació.
Formació, capacitació i entrenament.

Per a més informació, no dubteu a contactar amb els vostres delegats de referència o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.
                            
DATA:24 de Abril de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies