COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió regional Metropolitana Sud 
 
El passat 14 de juny  els sindicats representatius ens vàrem reunir amb l’administració i els caps de la RPMS. Us informem dels assumptes més rellevants: 
 
 Manca comandaments ABP Esplugues:  
La Regió és coneixedora de la situació en aquest aspecte de l’ABP Esplugues. Aquest extrem ja ha estat degudament informat a la CSUCOT per tal aquesta atengui els seu requeriment sobre aquesta destinació en concret i d’altres amb problemàtiques similars. 
 
Problemàtica aire condicionat ABP Hospitalet: 
 
Ens informen que amb data 7 de juny l’equipament resta en funcionament. Se'ls informa que a la zona planta baixa el funcionament / temperatura no seria el correcte. En breu  s’adreçaran a fer les comprovacions pertinents sobre el fet exposat. 
  
Sergent Cap UI ABP El Prat de Llobregat: 
Oferiment realitzat, entrevistes fetes i elevat el nom de la persona concreta a ocupar la plaça. Ens manifesten que desconeixen  el temps en el que la persona en concret podrà ocupar la plaça. 
 
Dates resolucions oferiments diversos: 
El procediment funciona “ per grups”  , desconeixent dates exactes sobre les resolucions pendents dels oferiments diversos. 
 
Valoració guàrdies regionals i la seva pressencialitat: 
La Regió després de parlar  amb els Caps de les Unitat d’Investigació , manifesta  que la valoració és bona en conjunt, és positiva i les carregues de feina estan repartides.                        
DATA:19 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies