COMUNICATS 
Pla Renove de telefonia mòbil discriminatori amb els comandaments de l'Escala Intermèdia 
 
 
Després de tenir coneixement del mencionat Pla Renove per les diferents consultes i queixes de sergents/es i sotsinspectors/es que ocupen llocs de treball de comandament, des del SEIME hem adreçat un escrit per exposar diverses consideracions sobre aquest fet.

Potser el primer punt seria preguntar-nos, en quina regulació i com es determina la necessitat de disposar d'un mòbil, o com es determina quines persones pel càrrec que ocupen des del Cap de torn, passant per un cap d'unitat, pels caps de torn operatiu regional, pels responsables de grup, pels sots cap d'unitat, i els sots cap d'àrea o els cap d'àrea, tots els membres de l'escala intermèdia han de disposar i en quins termes ho han de fer.

I de com es regularitza la disponibilitat que recau sobre les persones que tenen assignada una Terminal Estàndard amb un mòbil de la marca Samsung i de model Galaxy A13.

Dit això, us exposem els punts que hem plantejat en l'escrit presentat.

• Que es faci una valoració de les prestacions de la terminal estàndard i del model de telèfon assignat, conforme a les necessitats de les tasques dels comandaments de l'escala intermèdia que ocupen llocs de responsabilitat i tenen assignats un mòbil conforme a les característiques del lloc de treball i les seves funcions pròpies.

• Que en el cas d'incidències derivades per la impossibilitat de donar resposta o fer gestions pròpies de comandament des dels nous telèfons assignats, abans d'obrir cap informació reservada es tingui present la poca consideració que es desprèn dels criteris del document i la forma d'assignar models i terminals cap als comandaments de l'escala intermèdia del CME.
                
NÚMERO DE COMUNICAT:116/2022 
DATA:22 de Desembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies