Final de legislatura! 
 
Com a sindicat representatiu i majoritari dels membres de l'Escala Intermèdia del CME, volem manifestar el següent:

Malauradament, ens quedem amb un acord signat el passat 31 de juliol per una part de les organitzacions sindicals representatives i no representatives com ha estat el cas del SPC, USPAC,CAT , SEGCAT i SEI .

Un acord, que des del SEIME vàrem decidir no signar, per la responsabilitat que tenim com a sindicat majoritari dels membres de l'escala intermèdia, independentment de la seva categoria, especialitat a la qual pertanyen o càrrec que ocupen.

I principalment van decidir no signar, perquè no vàrem creure oportú tancar i signar la proposta tal com estava en aquelles dates, més quan ni es retallaven les diferències retributives amb l'escala executiva, ni suposa tampoc una millora retributiva per a la totalitat del col·lectiu del CME.

Tot el contrari, aquest acord ha generat una situació de greuge major per una part molt important dels membres de l'Escala Intermèdia com la de la categoria de sotsinspector/a.

Tampoc van creure en el Departament d'Interior, ja que a banda d’ignorar part de les nostres reivindicacions, tampoc va oferir cap mena de garantia que en un futur immediat es poguessin assolir unes millores retributives i se solucionessin reivindicacions per aquelles persones a qui representem.

A hores d'ara i després de l'última sessió ordinària del Consell de la Policia, tampoc veiem ni creiem que es puguin dur a terme els compromisos que ens van materialitza en l'esmentat Consell, no veiem probable que es puguin complir els terminis i les dates que es van dir per part del Director General de la Policia ni la Subdirectora General de Recursos Humans, en absència del Conseller d'Interior en les dues jornades que va tenir lloc la darrera sessió del Consell.

Pensem que es perpetuarà en el temps o bé s'ampliaran els terminis per la possibilitat d'iniciar els treballs per al canvi de grup del C al B, com la de mantenir una mesa oberta com a segona part de les negociacions posades en marxa en 2023, com tampoc retallarem temps a la possibilitat de disposar d'un nou decret de provisió de llocs de treballs que permeti a la gran majoria de comandaments del Cos a concursar, en un concurs específic per guanyar places definitives que permetin regular la situació de provisionalitat ni la de regular la seva situació actual , fet que tenim pendent d'ençà de l'any 2015 quan es van resoldre els últims oferiments de lliure designació de llocs de treball de comandaments.

Moltes gràcies pel vostre suport!

      

Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:18/2024 
DATA:19 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies