COMUNICATS 
Èxit Jurídic 
 

L'administració es veu obligada a incorporar en la següent convocatòria de l'especialitat de protecció de persones i béns a un Sergent que ocupava plaça provisional i que va quedar exclòs per causa mèdica (Discromatòpsia) en la darrera convocatòria de l'especialitat.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona va estimar la nostra demanda, tot i que les bases -en el seu punt 6.2.3- contemplin com a motiu d'exclusió per causa mèdica la discromatòpsia, argumentant que durant el temps que va ocupar la plaça de forma provisional (4 anys) aquesta contingència no va tenir cap incidència o afectació en el desenvolupament de les seves funcions.
Per aquest motiu la sentència del Jutjat Contenciós va dictaminar i estimar a favor del nostre afiliat, revocant l'exclusió del Tribunal Qualificador per no ser ajustada a dret, amb la retroacció de les actuacions fins al moment de l'exclusió.

Una sentència que no ha estat recorreguda per l'administració i que serveix de precedent per a tots aquells que siguin exclosos per discromatòpsia.

Serveis Jurídics SEIME-FEPOL, lletrat Xavier TODO.
          
NÚMERO DE COMUNICAT:115/2022 
DATA:21 de Desembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies