COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Oferiment de vacants 
 
Aquest camí, ja l'hem recorregut moltes vegades i el tornarem a fer tantes com calgui per millorar les condicions dels sergents/es i sotsinspectors/res del CME, és un peix que es mossega la cua ,difícil d'arreglar.
Nosaltres sempre hem treballat per millorar aquesta problemàtica, ja que té molts fronts i si no els coneixes ,ja pots demanar que no solucionaràs res.
El primer és, generar espai i places desocupades perquè s'ofereixin en concurs general, perquè a hores d'ara, hi ha poques places que estiguin desocupades realment.
El segon és, que els companys que passen a segona activitat no ocupin plaça de seguretat ciutadana o si ocupen plaça, que des de la direcció de recursos humans i la comissaria tècnica de planificació, revisin aquests llocs per ampliar el nombre de places. Fet que en nombroses ocasions hem demanat en les reunions de la comissió de seguiment de segona activitat( COPSA), o com la creació de places pròpies en segona activitat ,diferents de les de cap de torn o responsable de torn, i evitar l'ocupació i la reserva de la plaça durant dos anys.
Tercer pas, alliberar les places ocupades per companys/es que estan en comissió de serveis o en encàrrec de funcions en espera de poder concursar per una especialitat o optar a cobrir una plaça de forma definitiva per concurs específic (CE) i de lliure designació (LD).
Només cal un punt, que s'ofereixin els llocs de treball de comandament proveïts per CE i LD que també es poden trobar ocupats de forma provisional.
Aquests llocs, anteriorment es proveïen pel sistema de lliure designació i arran d'una sentència del TSJC per les impugnacions fetes en 2012 i 2014 l'administració es va veure obligada a modificar el sistema de provisió.
Cosa que el SEIME durant aquests anys, ha aconseguit com han estat els diferents  concursos d'especialitats per membres de l'escala intermèdia, i els diferents oferiments de places de lliure designació de forma definitiva.
Aquesta és la realitat, l'oferiment de places d'especialitat i de concurs específic perquè s'ocupin de forma definitiva i s'alliberin places de sergent/a i de sotsinspector/a d'USC. Això si, també cal tenir present  l'ocupació real d'aquests llocs, com és en la categoria de sotsinspector/a d'USC.
O bé, perquè en el millor dels casos les peticions i els escrits de fa anys sembla que en l'actualitat puguin fer-se realitat, com la revisió de comissaries que necessiten reforçar-se amb sergents/es, com en el cas de Santa Coloma de Farners.
Per aquest motiu, presentem escrit demanant la posada en marxa d'un concurs específic perquè s'ofereixin i siguin ocupades de forma definitiva les places de comandament.
D'aquesta forma també s'elimina la provisionalitat que pateixen els companys/es en aquests llocs de treball de responsabilitat.
Nosaltres tenim clar que USC no és el cul de sac de la nostra organització, sinó que és el pal de paller d'on es nodreixen totes les especialitats i d'on surten totes les persones que ocuparan al llarg del temps les diferents categories i escales.
Una representació digna i de garanties dels sergents/es i dels sotsinspectors/es del CME.

Consell Executiu del SEIME
Catalunya, 20 juliol del 2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:32 
DATA:27 de Juliol de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies