COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Primera sessió ordinària del Consell de la Policia 30/03/2022 
 
Avui dilluns ha tingut lloc sessió del Consell de la Policia , us fem un resum dels punts tractats:

Règim disciplinari i afers interns, el conseller vista la polèmica i les manifestacions de gairebé tots els sindicats ens manifesta que és necessari establir una comissió o grup de treball per parlar obertament sobre l'actual situació.

Recuperació del FAS i complement de productivitat, el FAS no es contempla per aquest any, però sí el complement de productivitat per l'acord de Govern signat el 08 de febrer de 2022 a la mesa de la funció pública, aquest acord ens servirà per fer efectiu el complement de productivitat. PGA02 és el referent com a àmbit d'aplicació del complement.

La subdirectora de recursos humans i el secretari del departament d'interior ens han fet una explicació del sistema de valoració que cal adaptar de funció pública a la nostra realitat. Descompten baixes, excepte les laborals. Proporcionalitat al temps treballat, mínim de 6 mesos, no descompten les mesures de conciliació. Es mesura fins al 31 d'octubre del 2022 i es gestiona al novembre per ser aplicat al desembre. 0 a 20 punts. Menys de 10 punts no es cobraria, a partir de 18 punts, rebrem l'import màxim del complement.

Derogació article 25 bis (dispensa de grau), El director ha demanat disculpes per l'error de comunicació i les formes com ha estat derogat l'article 25 bis. També ha argumentat que som l'únic cos que teníem en vigor el sistema de dispensa de grau.
Igualment, ens ha comunicat que les oposicions es mantenen de moment en suspens. Ens convida a les organitzacions sindicals a una reunió explicativa sobre la situació, aquesta reunió es farà abans de Setmana Santa.

Des del SEIME, hem explicat la situació que suposa pels membres de l'escala intermèdia tant des del punt de vista de les persones que no disposen de la titulació i preveien fer ús de la dispensa de grau com per les persones que disposen de la titulació i de la gravetat de la situació.

Per la nostra part ens hauria agradat que aquesta mesura s'hagués fet de forma progressiva amb uns anys de carència. Restem a l'espera d'aquesta reunió per veure quines possibles solucions es poden trobar.

Passi del grup c al b de l'escala intermèdia, la directora de l'ispc ens comunica que està treballant per l'homologació a partir de la categoria de sergent/a per fer el passi del grup b.

Tancament sectors de trànsit, el conseller i el director general confirmen que es reverteix definitivament la decisió del tancament dels sis sectors de trànsit i que caldrà treballar per recuperar efectius dels sis sectors afectats. Fet que celebrem.

Aquests són els principals punts que ha donat temps de tractar avui. La propera sessió està prevista pel 19 d'abril.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:44/2022 
DATA:30 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies