COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
 Reunió CGMO 20/05/24 
 
Us traslladem els punts més important de la reunió amb la CGMO 20/05/24:

..Curs de trànsit.

- Sobre els/ les   especialistes de trànsit que es troben  en fase de pràctiques de les promocions internes , se’ns informa que s’estan  fent  gestions  per tal que tots aquells  i aquelles que realitzaven tasques  de caire  operatiu i que han estat destinats a fer les pràctiques a USC,  puguin fer a  trànsit les  pràctiques . Imminent el moviment de quatre sergents/sergentes.

.. Propera convocatòria de concurs.

-Tot i la manca d’efectius a l’especialitat i tenint en compte també el seu envelliment   ( escala intermèdia inclosa ) , el concepte a seguir es realitzar una convocatòria cada dos anys, per tant fins a l’any 2025 no tindríem la propera convocatòria .

..” Volta ciclista “  /  selecció d’efectius.

La  CGMO és conscient de la gran dificultat de trobar un sistema/ criteris que acontentin a la gran majoria de professionals de l’especialitat. Tenint clar aquest extrem i amb la idea de millora constant,   s’ha  creat una comissió de vuit  persones de  diverses escales i categories ( intermèdia inclosa ) de totes les Regions , la qual  posarà els criteris per triar efectius per a la “ Volta “. Es recorda la dificultat de cercar una solució que agradi la majoria, ara bé es manifesta també que anar a la “ Volta” no és un dret de l’especialista, sinó que l’organització ha d’intentar triar els/ les millors.

..VAR 15

S’ha afegit amb la nova instrucció un nou supòsit dins el VAR15: els dispositius especials ( d’interès pel SCT ) . La pretensió es que el SCT es faci càrrec dels serveis associats a aquest nou supòsit, els quals no podrien realitzar-se amb servei ordinari, per exemple Sant Joan, dispositius per estadístiques, Cap d’Any, Circuit de Catalunya ...
Trasllada consulta als Caps d’ART per tal valorin el fet de la creació d’una llista unitària de realització de VAR 15 a nivell de Catalunya, per tal els / les especialistes poguessin fer de manera voluntària hores de VAR 15 en una ART diferent a la de la seva destinació .
Sobre  la comunicació via e-mail,  en el moment que totes les persones  tinguin operatiu el seu correu corporatiu  , la comunicació es realitzarà per aquesta via. Acomplint d’aquesta manera  les directrius marcades per la DGP fent que  no consti cap llistat oficial amb dades personals. Existiran   dos grups  de VAR15, un amb agents i una altre per a comandaments.

.. Vector.

Presentada  a la Prefectura la proposta sobre els Vectors, els quals passaran a anomenar-se “ Unitats Regionals d’Investigació i Sinistres Viaris “ . Pendent la validació per part de la DGP. La CGMO està d’acord amb la possible i nova figura de Cap de Vector (fet que des del SEIME hem reclamat fa més de 10 anys). L’horari de la futura unitat podria ser un Q3.
 
                        
NÚMERO DE COMUNICAT:27/2024 
DATA:26 de Maig de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies