COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió de la Comissaria General d’Intervenció d’1 de febrer  
 
El passat 1 de febrer les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens vam reunir amb els Caps de la Comissaria General d’Intervenció (CGI) i els serveis d’administració. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants:

Unitat de muntanya:
-Amb relació al canvi de planta ens comenten que es tracta d'un fet generalitzat pel desplaçament d'altres unitats. Ens manifesten que els motius ja s'han informat via jeràrquica als afectats.

Unitat de subsol:
-Sol·licitem un conveni/protocol satisfactori amb bombers quan es localitzen cadàvers per tal de no malmetre les IOTP's. Ens responen que no hi ha previst cap mena de nou conveni ni protocol, ja que es tracta de fets "aïllats".

Brigada Mòbil (BRIMO):
- Malgrat així ho hem preguntat, no se’ns ha donat cap justificació del canvi d’ubicació de la Brigada, així com tampoc de qui ha estat la decisió de passar 400 efectius de la planta baixa del Complex Central a la primera planta. Només se’ns ha manifestat que “els Caps ja estaven informats”.

- Des de la FEPOL hem seguit reclamant el reconeixement de la figura del Cap de Grup. Recordem que les persones que assumeixen aquesta funció arriben a gestionar fins a 50 efectius policials i per tant tenen una responsabilitat que s’ha de reconèixer. 

- En quan al deute que l’Administració està assolint amb alguns efectius policials per l’endarreriment en el pagament de les dietes, l’Administració ens recorda que les indemnitzacions es paguen per lots. Per tant si aquests s’endarrereixen, el pagament de les dietes també.

- Pel què fa al manifest de refús de la majoria de la BRIMO al nou sistema de GNP se’ns informa que el nou sistema s’aplicarà d’igual forma i en les mateixes condicions que es feia en l’anterior. L’únic que canvia és que ara es passen a generar 3 euros/hora per contra dels 12’. Recordem que l’equivalent als 12’ (tenint en compte el preu de l’hora ordinària) son 5,65 euros i no 3 euros com s’està retribuint.

Des de la FEPOL recordem que hem demanat la regulació mitjançant instrucció de les guàrdies no presencials, la qual cosa (segons ens han manifestat) està en marxa. Al respecte hem demanat que aquesta “instrucció” també tingui en compte altres unitats com les ARRO.

- Se’ns informa que el curs de formació resultat del concurs oposició d’ordre públic començarà el 22 d’abril i acabarà el 20 de juny, data que els nous efectius entraran per fer les pràctiques a destí.

- Des d’ambdues organitzacions sindicals hem tornat a traslladar el malestar generat (un any més) per l’atorgament limitat de medalles i distincions. Denunciem l’exclusió d’efectius en l’atorgament de medalles i felicitacions, sobre la qual cosa ens deriven traslladar-ho a Prefectura.

- En quan al problema de fums d’algunes furgonetes ens deriven a la Subcomissió de material.

GOAP i GIDOP:
- Des de la FEPOL seguim exigint que el nou Decret d’Estructura reconegui d’una vegada per totes aquestes unitats. No entenem com, després de mesos amb el nou decret i després fins i tot del Grup de Treball del Parlament esdevingut per les nostres demandes, encara no queda recollida la seva existència.

- Els Caps de la CGI ens informen que la idea és que aquestes unitats donin suport a tot el territori així com també a altres unitats, tal i com fa la BRIMO actualment.


GEI:
- Una de les conseqüències del darrer Acord és lla trencadissa i els greuges que han generat qüestions, com l’increment del nivell d’especialitat fins el 4, d’algunes unitats. Al respecte els efectius del GEI veuen (com així hem denunciat) un greuge greu la seva situació. Som conscients, com així es va dir a la reunió, que la normativa actual no contempla un nivell 5. Però cal buscar una solució al despropòsit generat.

- Ens sobta que en aquest punt de la reunió, i davant la demanda de la FEPOL de crear la figura de Cap d’Unitat Operativa del GEI i Cap d’Unitat Tècnica, siguin els sindicats signants de l’Acord de 31 de juliol els qui ens diguin que “ja s’està parlant d’aquests tipus de figures”.

- Tornem a reivindicar la necessitat de donar una sortida digna als efectius que, per pèrdua de les capacitats físiques, ja no poden seguir dins dels GEI. Des de la CGI ens remeten al nou pla de carrera professional que està per desenvolupar. Des de la FEPOL considerem que res te a veure el Pla de Carrera, de la sortida de l’especialitat i en cap cas podem seguir permeten que els efectius que han estat durant anys en els GEI es vegin obligats a sortir per la porta del darrera.

- Demanem l’adquisició d’un nou vehicle blindat, així com també una motocicleta amb maletes per poder-hi dur el material i facilitar així, la mobilitat de l’equip operatiu en grans dispositius amb  molt afluència de gent. Ens emplacen a la Subcomissió de material.

APEN.
- Després que, arran de les nostres queixes, s’hagi fet una neteja dels vehicles de l’APEN demanem que aquesta no es quedi en una neteja puntual i que en tot cas, es garanteixi la continuïtat.

- Demanem que es revisi les condicions sota les quals treballen els efectius que treballen en els Centres penitenciaris (especialment els més antics) i que es millorin les condicions dels seus espais. Al afectar aquesta qüestió a diferents Departaments de la Generalitat ens deriven a la Subcomissió d’Infraestructures.

 Marítima i Subaquàtica.
-Ens informen que la futura ubicació serà, probablement, a la comissaria de SANTS.

- Hores d’ara no es contempla un increment de nivell. Ens remeten a l'acord del 2023 que altres sindicats varen signar, on queden excloses les unitats de la CGI d'una pujada de nivell.

- Fins que no surti la nova convocatòria d’accés i fins que no es vegi com queda la foto final, no es contempla fer un oferiment per proveir provisionalment amb més efectius aquestes unitats. En contrapartida s’han demanat més hores extraordinàries per reduir les conseqüències negatives de la manca d’efectius.

- S’han demanat pràctiques de tir en el medi aquàtic per aquests efectius. Des de la CGI ho parlaran amb els Caps de les unitats ja que de moment, no tenen cap petició interna al respecte.

- Traslladem la queixa respecte les deficiències sobre reposició de material i més tenint en compte la proximitat de la Copa Amèrica. Deriven aquesta queixa al serveis territorials i ens emplacen (novament) a la Subcomissió de material.

TEDAX.
- En quan a la formació dels efectius se’ns assegura que tots ells disposen de la necessària (tant a nivell físic, com entrenaments de diverses pràctiques, xerrades, etc.)

- Es demana que s’oficialitzin les graveres per evitar transports d’explosius i així evitar riscos. No podem pretendre que per destruir explosius el cos hagi de dependre dels contactes dels propis efectius policials.

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre delegat de referència o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.  
 
DATA:5 de Febrer de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies