COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió mesa de negociació de 18 de gener del 2023  
 
Ahir vàrem assistir a la nova reunió de la mesa de negociació oberta amb el departament d'interior, ara per ara es negocia sobre el model de Pla de Carrera Professional Horitzontal (PCPH).

El SEIME, juntament amb els sindicats que formen la FEPOL vàrem presentar una proposta pròpia, després de la presentada en la primera sessió pel departament d'interior.

Us fem resum dels elements principals de la nostra proposta de PCPH en els següents punts:
  • Aplicable a tots els membres del CME, no creiem ni veiem oportú un pla específic per les escales executiva i superior, com tampoc per facultatius.
  • La consolidació dels diferents nivells del PCPH ha de ser de caràcter permanent i, una vegada s'ha assolit el nivell, es consolida amb caràcter permanent. És a dir, una vegada s'acrediten els mèrits per passar de nivell, no cal tornar-los a acreditar
  • Dos requisits principals per ascendir de nivell: serveis prestats (antiguitat) i puntuació mínima d'un ampli catàleg de mèrits (el qual s'hauria de definir).
  • Els nivells del PCPH han de portar associat un COMPLEMENT RETRIBUTIU que es percebrà mensualment (per 14 pagues) i amb unes quanties equiparables a la que estan percebent altres col·lectius.
  • Retroactivitat en l'aplicació del PCPH , per la qual cosa s'hauria d'enquadrar a tothom en un nivell inicial.
  • Un PCPH, sense que s'hagin d'avaluar les condicions mèdiques ni les condicions psíquiques. Únicament es poden avaluar com a mèrit la condició física.

La proposta del departament d'interior, proposa un pla de carrera professional horitzontal, en el que s'hagin de superar progressivament cada any i segons les fases que plantegen (2024,2025,2026 i 2027), la valoració del treball (PGA-07), formació impartida ISPC, pràctiques de tir i el manteniment de les condicions psicofísiques.

Les quantitats associades al Pla del departament, es contemplen amb un únic pagament anual, i les quantitats ara per ara molt inferiors a les presentades en el nostre PCPH.

Us recordem, que en aquestes primeres sessions, la negociació està més encaminada en el Model, no hem entrat en el detall econòmic.

En espera d'una nova reunió i de la resposta que els responsables de la negociació per part del departament d'interior a la proposta presentada pel SEIME i tots els sindicats que formen part de la FEPOL i del CME, restem a la vostra disposició per qualsevol consulta.


Comissió executiva del SEIME.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:05/2024 
DATA:19 de Gener de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies