COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb els Caps de la RPMN i responsables del servei d'Administració regional 
 
Us informen dels punts més importants que es van tractar a la reunió del passat 21 de setembre:

Pràctiques de tir.

El cap de la regió ens informa que la previsió de la regió és d'arribar al 60% dels efectius amb almenys una pràctica en finalitzar l'any policial.
També comunica quines són les problemàtiques o incidències que fan que no es pugui realitzar les pràctiques programades (Disponibilitat de les galeries de l'ISPC, tir en jornada laboral que coincideixen amb altres serveis prioritaris, manca d'Instructors de tir, ja que coincideix amb feines pròpies de la seva especialitat).
Nosaltres hem proposat disposar d'hores de romanent per activar altres efectius, o bé que les funcions d'usc siguin assumides ocasionalment per altres serveis de les ABP i d'aquesta forma els efectius restin alliberats per fer les pràctiques de tir.

Manca de personal ARRO de la regió.

El cap de la regió ens comunica que hi ha una manca d'efectius i que necessitarien nous grups d'ARRO per fer front als serveis que estan fent en l'actualitat.
L'àrea regional de recursos operatius ha incrementat la vigilància de zones conflictives a la regió com el nombre d'operatius per entrades i suport a unitats d'investigació bàsica i regional, també han augmentat els serveis per donar suport a altres ARRO com a la RPB i RPG.

Llocs de comandament pendents de cobrir a la regió.

El cap de la regió informa que estan preparant 6 oferiments provisionals per cobrir llocs de comandaments de l'escala intermèdia a la regió. En aquests moments resta en esperar de rebre autorització per fer com a mínim tres oferiments. (Cap UI Rubí i Sergent UI Terrassa, Rubi i Granollers, Cap USC Terrassa, Sergent URPA).

Hores extraordinàries.

Des de diverses comissaries, ens han fet arribar reclamacions per la manca de cobertura amb hores extraordinàries de diferents serveis planificats, esdeveniments importants amb una gran afluència de persones i de rellevància.
Les unitats de seguretat ciutadà sovint fan aquest tipus de servei amb hores de romanent i d'altres unitats o reforços del cos han realitzat aquest servei amb hores extraordinàries.
Per no parlar de la frustració que hi ha en veure com moltes policies locals destinen recursos humans per cobrir aquest esdeveniment amb serveis remunerats de forma extraordinària.
Reclamen que al llarg dels temps aquests serveis remunerats siguin repartits amb les unitats de seguretat ciutadana.

Servei d'OAC i GAV.

Ens han fet arribar la preocupació que existeix en aquests serveis per l'alt volum de feina i per la necessitat de destinar cada cop més personal amb més coneixements i capacitat tècnica.
La complexitat per elaborar correctament els documents que es fan des d'aquests serveis com la capacitat per donar resposta adequada a víctimes i denunciants fa impossible que es puguin reforçar amb company/es que no tinguin coneixements i experiència en la recollida, tramitació i gestió de documents OAC .
Els caps de la regió ens informen que a la regió de Barcelona es dur a terme una prova pilot per combinar el servei d'OAC amb el GAV.


Consell excecutiu SEIME
23 de setembre de 2022
          
NÚMERO DE COMUNICAT:94/2022 
DATA:27 de Setembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies