COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Informació sobre l'oferiment de sergents/es i sotsinspectors/es 
 
Aquest divendres 17 de setembre s'han publicat els destins que podran escollir els companys/es del CO SOTSINSPECTOR/A 48/20 i CO SERGENT/A 47/20.

D'entre tots els llocs a triar calen destacar les 47 places de sotsinspectors/es i les 59 sergents/es d'Unitat Seguretat Ciutadana Barcelona en genèric. I el repartiment de places de cap de torn arreu del territori per reforçar la manca de sergents/es.

Des del SEIME creiem que novament hem perdut una nova oportunitat, la de fer un oferiment previ als sergents/es que ja es troben en el territori , tant en places de cap de torn com en d'altres que pertanyen a les ABP. És ben cert que hi ha el compromís de fer a finals d'any un concurs  general pels afectats, pot semblar molt de temps o des del punt de vista organitzatiu masses canvis de forma provisional en espera de poder optar per places fixes.

Des de la SGRH com de la Comissaria tècnica de la Planificació de la seguretat se'ns ha informat que aquests llocs seran provisionals, tenen la caducitat de quan es resolgui el concurs general que sortirà a finals d'any.

Tots sabem en què es converteix aquesta provisionalitat en moltes ocasions. I que cal una ordenació cronològica molt acurada per intentar  quadrar al màxim totes les situacions que es van derivant (oferiment d'adscripció provisional ,noves promocions, places d'especialitat, places genèriques i places específiques, vacants per a aquestes noves promocions previ oferiment al territori, concursos d'especialitat, concurs específic, lliure designació, concurs general amb places vacants un cop finalitzat els anteriors oferiments).

I això ens porta a la pregunta:
- Si en l'últim concurs general de sergents/es només van sortir menys de 10 vacants, en aquest nou concurs que vindrà, s'oferiran totes aquestes places que han sortit en aquests llistats, si són totes provisionals? I evidentment, serà el mateix amb els sotsinspectors/es?

El que sí tenim clar és que la gran majoria de companys/es que ja han estat nomenats anteriorment i es presenten en un nou procés d'ascens necessiten seguretat i transparència.

Els moviments que es poden produir i les oportunitats que ofereixen 135 places noves de sergent/a i de sotsinspector/a arreu del territori s'han de publicar i oferir tant si són provisionals com definitives per les diferents formes de provisió que legalment disposem.

Tanmateix, també volem informar-vos que hi ha hagut unes modificacions a les notes del CO de SERGENTS/ES 47/20. Concretament aquest canvi correspon a un canvi en el criteri de correcció d'una pregunta de l'examen d'avaluació del mòdul 1 de l'assignatura "Anàlisi, disseny i operativa de dispositius policials". Aquest canvi va ser establert per la Junta Avaluadora del Curs a conseqüència d'un escrit d'al·legacions relacionat amb la pregunta en qüestió. Per aquest motiu d'acord amb la resolució de la Junta Avaluadora, es van tornar a corregir les respostes a aquesta pregunta en tots els exàmens.

Consell executiu del Seime.
17 de setembre del 2021.
 
DATA:20 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies