COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Incongruències de les guàrdies no presencials (GNP) 
 
Arran de la signatura del darrer acord sindical que la nostra organització sindical no va voler secundar, com a sindicat majoritari de l'escala intermèdia i vist el despropòsit del desenvolupament de les guàrdies no presencial retribuïdes, ens veiem en l'obligació de denunciar els següents aspectes d'un acord mal enfocat:

1) L'acord sindical es va posar el marxa el passat 26 de setembre de 2023 i a hores d'ara, entrat ja el mes de març de 2024, encara no s'han compensat econòmicament cap d'aquestes guàrdies.


2) Tots els serveis que realitzen aquest format de guàrdies coincideixen que des del moment en què l'administració va formalitzar el nou sistema de compensació (guàrdies retribuïdes) han hagut d'ajustar el nombre de persones que entraven a les guàrdies no presencials en festius i caps de setmana perquè no és compatible mantenir l'anterior sistema de guàrdies amb aquest nou format donat que no es pot compensar econòmicament a tothom i s'han d'optimitzar els recursos humans.
Aquesta paradoxa implica que ja s'han donat situacions en què la naturalesa del servei necessitava l'activació de més persones que no constaven en la graella de guàrdies de GNP i que posteriorment queden fora de la compensació retributiva.

3) Aquestes situacions en què el servei ordinari requereix més activacions no pot quedar subjecte a la "generositat" de les plantilles i considerem que els comandaments han de tenir la llibertat segons el seu criteri tècnic de poder activar a les persones que es considerin adients en virtut dels incidents que puguin succeir i tot sense oblidar que s'han de garantir el dret de conciliació familiar i el dret de desconnexió dels treballadors i les treballadores del CME que formen part d'aquestes unitats.
També s'ha d'evitar que es donin situacions en què el sistema de compensació sigui doble: per una banda, compensada retributivament si es consta en la graella prèviament enviada a les oficines de suport, i, per altra banda, en cas de realitzar activacions al marge d'aquesta graella inicial no quedi clar si només es podran compensar les hores.

4) També calen unes directrius clares, quins són els criteris i qui decideix, sobre el nombre de persones que resten en servei presencial o en situació de guàrdia, i a qui li correspon fer les activacions corresponents, no és admissible que cada cop que hi ha un problema siguin els membres de l'escala intermèdia (Sotsinspectors i Sergents) que hagin d'assumir tot el pes i les critiques.

Denunciem que s'està posant en perill l'equilibri entre la qualitat d'un bon servei i les retallades del personal que està en situació de GNP.

Des del SEIME demanem una ampliació del servei de guàrdies no presencial per garantir el bon funcionament dels serveis i que el plantejament inicial "pressupostari" no sigui un impediment.

Consell executiu del SEIME
7 de març de 2024
 
NÚMERO DE COMUNICAT:16/2024 
DATA:7 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies