COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Segona sessió ordinària del Consell de la Policia iniciat el passat 29 de setembre 
 
El passat 5 d'octubre va tenir lloc la segona sessió ordinària del Consell de la Policia iniciat el passat 29 de setembre. Us fem un resum dels punts tractats:

Instrucció assistència jurídica.
El Departament d'Interior ens va fer arribar previ a aquest Consell, la proposta d'Instrucció sobre assistència i defensa jurídica de les persones membres del cos de mossos d'esquadra. Des del SEIME ens afegim a les esmenes presentades per la resta de sindicats de la FEPOL.
Segons se'ns ha informat avui, algunes de les propostes fetes ja han estat incorporades i per tat la previsió era publicar-la abans del 5 de novembre.

Esperem que abans sigui publicada la nova instrucció , siguem convocats en una reunió amb tots els departaments implicats (Interior i Presidència).

Vehicles.
Se'ns informa que, en relació amb els vehicles de paisà, se n'han adquirit de més amples, més potents i automàtics.
Vehicles licitats no logotipats 283, lliurats 227 fins al moment.
Propera remesa de vehicles licitats, 175 vehicles logotipats, aproximadament 102 per l'especialitat de trànsit i 56 tot terreny logotipats, previsió a finals de novembre i durant el mes de desembre d'enguany.

S'obre el repartiment de vehicles de paisà que s'ha fet a comandaments, hem preguntat a quins comandaments, amb els que han arribat, ja que els comandaments de l'escala intermèdia no han vist cap d'aquests vehicles, no hem obtingut resposta.

Infraestructures i descentralització ACD Barcelona.
Se'ns informa que l'ACD de Ciutat Vella ja està preparada per ser oberta en les setmanes vinents i acollir la custòdia de persones detingudes.
Hem preguntat quin reforçament han fet per la Comissaria de Ciutat Vella , ens han comunicat que han reforçat amb 80 efectius de l'última promoció, i que els efectius destinats a aquesta comissaria han fet formació en atestats policials.

Ens comuniquen que actualment el departament d'interior i la direcció de la policia han fet una inversió d'uns 500:00 € en reformes de seguretat de les comissaries arran dels incidents de patits a l'ABP de Vic.
Ara està en marxar una millora a tot el territori dels sistemes de càmeres i gravació per reforçar la seguretat exterior de les comissaries.

Eines policials.
Des dels sindicats de la FEPOL, es reclama l'increment de dispositius conductors d'energia (DCE), com a mínim, un per cadascuna de les patrulles de seguretat ciutadana, i també la dotació unipersonal d'esprais de defensa per a tots els efectius policials.

Des de la DGP no es considera oportú d'ampliar la dotació de tasser per a totes les patrulles i d'incorporar l'esprai. Es justifica en l'increment de la formació i en la incorporació en totes les patrulles dels escuts, cascs i defenses llargues a tots els vehicles de seguretat ciutadana.

Des del SEIME, reclamem la necessitat, de disposar d'una unitat igual que es fa des de la DAS amb l'anàlisi sobre la utilització dels tassers, que s'encarregui de l'anàlisi d'actuacions i situacions amb l'ús de la força o actuacions amb violència envers els agents. Per fer una valoració objectiva, on siguin detectades les mancances formatives que rebem, els valorin les eines policials actuals.

Perquè serveixi en l'actualització de nous protocols, noves directrius i noves tècniques formatives per fer front a les noves situacions o formes de violència actual.
Volem actuar amb seguretat, amb un ús de la força de forma eficaç i amb una major seguretat jurídica a l'hora d'actuar i de fer servi noves eines policials.

Estudi sobre sales de comandament.
El Director gral. de la policia, ens informa que està prevista la reobertura de la Sala de Girona, s'està pendent de l'informe d'Infraestructures sobre la seva ubicació ( Mas Xirgu). Està previst obrir-la en juny com a prova i perquè sigui plenament operativa en octubre.
Pel que fa a la Sala de la RP Central encara no es té data concreta de reobertura. Aquest compartirà espai amb la Sala Girona moment que passarà a denominar-se Sala Nord.

Torn obert de paraula.
Es denuncia el retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei. Reclamem que es regularitzi aquesta situació de forma immediata, així com que s'estableixi un període màxim per fer-ne el pagament.

Per a qualsevol pregunta o aclariment us podeu adreçar als nostres delegats. Gràcies.

Consell executiu del SEIME
 
DATA:10 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies