ACCIÓ SINDICAL 
Dret a la desconnexió digital i indemnització per disponibilitat 
 
Presentem escrit per reclamar la regulació i protocolització del dret a la desconexió digital i la compensació per la disponibilitat fora de l'horari laboral.
 Com a sindicat representatiu i majoritari de Comandaments de l’Escala intermèdia (SEIME),  la nostra organització sindical creu que la situació actual amaga una “disponibilitat encoberta” que vulnera el dret de desconnexió digital, la qual cosa és motiu d’inquietud de gran part dels comandaments de l’escala intermèdia que tenen responsabilitats per ocupar càrrecs singulars.
Companys i companyes que per responsabilitat i compromís amb la seva feina assumeixen i donen resposta a les consultes i gestions que es produeixen fora del seu horari laboral.
Son conscients  que pel lloc que ocupen han de restar localitzats i disponibles via mòbil, sense que aquesta situació ara mateix sigui compensada.
Des del SEIME, reclamem la creació d’un protocol o directriu per desplegar aquest dret a la desconnexió i quantificar una indemnització de caràcter mensual per compensar aquesta “disponibilitat inherent” que sota el nostre criteri i emparant-nos en la normativa europea, la Llei orgànica 3/2018, en cap cas bé associada a un determinat lloc de treball.
                
DATA:5 de Desembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies