COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia 13/09/21 
 
Avui dilluns ha tingut lloc la tercera sessió del Consell de la Policia iniciat el passat 30 de juliol, us fem un resum dels punts tractats, el dilluns vinent està previst fer la quarta i última sessió.

Ordre públic (Model Policial):
 El conseller ens ha informat del seu posicionament i de la necessitat d'iniciar el debat a la comissió parlamentària que està prevista per aquest tema. Sobre el material de protecció de les unitats d'ordre públic des de la ComissariaTècnica de la planificació de la seguretat han manifestat que la intenció és la de dotar del mateix nivell de protecció a les ARRO com a la BRIMO. També han fet esment de l'adquisició de noves furgonetes.

Eines policials:
 Des del SEIME hem remarcat les incidències que es van produir durant aquest estiu en incorporar els sergents/es en pràctiques a destinacions de seguretat ciutadana sense tenir la formació prevista per a poder fer servir els dispositius conductors d'energia (DCE). Això ha provocat que en algun torn no s'hagi pogut disposar en el carrer dels DCE i de les càmeres de gravació. Per aquest fet hem reclamat que en les pròximes edicions de promoció s'introdueixi la formació per disposar de l'homologació DCE per a caporals/es, sergents/es i sotsinspectors/es, o bé es faci la formació a l'inici del període de pràctiques.
Pel que fa a l'ús individual de càmeres s'estan fent proves per valorar si seria viable la seva incorporació. També han informat que no es preveu ampliar l'homologació dels DCE de forma genèrica ni d'habilitar l'ús de gas pebre llevat de les unitats autoritzades.

Modificació del decret d'estructura de la funció policial en relació amb determinades unitats:
Ens comuniquen que aquest tema encara està en fase d'elaboració i que en el seu moment informaran les organitzacions sindicals.

Defensa jurídica dels agents del CME:
 El conseller manifesta el seu convenciment que la millor manera de defensar els mossos i mosses és a través del gabinet jurídic central com es fa amb tots/es els/els treballadors/es públics/ques. Aquesta mesura garantiria més amplitud horària i més personal disponible i una major cobertura. L'adscripció orgànica continuarà pertanyent al Departament Interior i la funcional al Gabinet Jurídic Central, com fins ara.

Indemnitzacions als membres del CME: Des de la SGRH han fet arribar a les organitzacions sindicals la proposta del text de la instrucció d'indemnitzacions perquè fem les al·legacions corresponents. Un cop estigui tancada i aprovada donarà ple dret a l'abonament de l'import obtingut a favor del mosso/a. S'aplica, doncs, l'article 48 10/94, tot seguint la jurisprudència del TS. Es tractarà d'un procediment senzill que tindrà un model de sol·licitud estàndard que agilitzarà el dret de cobrament. Sobre la pòlissa de l'assegurança contractada la subdirectora general de recursos humans s'ha compromès a elaborar un text explicatiu que ens farà arribar a les organitzacions sindicals pròximament.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell de la Policia. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
13/09/2021
 
DATA:14 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies