COMUNICATS 
Reunió Regió Policial Girona 
 
Us informem dels punts tractats a la reunió del 14 de març amb els Caps de la regió policial i del Servei d'administració regional:

Manca de vehicles de paisa a diferents àrees bàsiques de la Regió, ens comuniquen que ja han estat tramitats 6 vehicles intervinguts i repartits.
També ens informen que tenen coneixement que la licitació de vehicles de paisa que va ser aturada després de l'adjudicació per la reclamació d'una de les empreses que havia participat, un cop ja resolta l'esmentada reclamació continua endavant i que possiblement els vehicles seran lliurats abans de l'estiu. (lot de vehicles de paisa per a tot el cos és de 283 unitats).

Reclamació canvi de vehicle assignat al servei de Cap de torn operatiu regional, es reclama fer un canvi de l'actual vehicle per un vehicle sense mampara i 4X4.
Ens comuniquen que és pràcticament impossible que sigui un 4X4, i que miraran el tema de vehicle sense mampara.

Oferiment pendent de resolució, ens comuniquen que estan en tràmit i que amb les modificacions de la instrucció 6/2022 s'està agilitzant els canvis, sobretot en l'àmbit intern de cada ABP com també els moviments dins de la regió.

Places de cap de torn de la categoria sergent/a de l'ABP Selva Interior, reclamen si hi ha previsió perquè surtin les vacants en el proper concurs general, ens comuniquen que també pensen el mateix, però no tenen cap confirmació.

Reclamem la creació i reconeixement de llocs de treball, en aquest cas ens confirmen que no estan reconegudes les places de sots cap USC de Salt i de la Jonquera, sol·licitem que en el cas de Salt a banda de la figura del sots cap cal fer reconeixement de la figura de cap d'oac.

Vehicles 4x4, davant la reclamació feta ens comuniquen la impossibilitat de disposar de nous vehicles 4x4, ara per ara han gestionat la cessió de vehicles tot terreny d'altres regions en moments puntuals com ha estat el cas de l'última previsió d'acumulació i precipitacions de neu. I en casos concrets es pot sol·licitar l'ajuda d'altres serveis com la dels agents rurals de la generalitat.

Catalunya 15/03/2023

            
NÚMERO DE COMUNICAT:18 
DATA:16 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies