COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comité de seguretat i salut laboral 
 

Sinistralitat Laboral: Durant el 2020 hi va haver 2 accidents greus, un “in missio” i un amb un atac amb una “katana” a un sergent. La majoria d'accidents es situen a les cames i extremitats inferiors. Es demana que es facin els seguiments dels accidents laborals tal com estableix la normativa i que s'informi als responsables dels sector socials. Durant el 2021 hi ha hagut un accident greu.

En referència als accidents “in itinere”, se'ns diu que els accidents de la resta de treballadors va ser d'un 15% i que al CME d'un 13%. No ens passen dades de franges horàries.

Dades Covid-19: Dels 17728 efectius, 9627 han patit baixa per Covid-19 un 54.30%. Actualment hi ha 209 efectius de baixa. Regió amb més % afectats RPPonent amb un 60,13 %, amb menys RP Terres de l'Ebre 43.42 %. Regió amb més baixes actualment RPMN, 71. Amb menys RP Pirineu, 2. Per grups d'edat el més afectat és de 46-50 anys amb un 47.75% amb 2924 casos.
Pel que fa al contacte amb el Covid-19 d'1 de gener a 24 de març hi ha hagut 290 del qual només un 7.6% s'han contagiat. Al febrer els casos han baixat i al març 3 per dia.

Vigilància de la Salut: L'any 2020 s'han fet 1758 exàmens de salut, 1011 a Barcelona, 246 a Girona, 223 a Tarragona i 259 a Lleida.

Pel que fa a l'any 2021 els exàmens es farà l'empresa Egarsat excepte a Ègara i Barcelona. Se'ns donen les dades dels últims 5 anys . 2020 es van fer 1758, 2019 es van fer 1684, 2018 es van fer 1614, 2017 es van fer 2240 i 2016 es van fer 1956 exàmens de salut als diferents treballadors dels CME.
Plantegem problemes amb les resolucions que es fan des dels SRVL. Un cop aquest documenta arriben a DGP en lloc d'informar sobre la sobre els treballs que el SVL ha proposat, es fa servir la paraula "aconsella o preferiblement" en el document que es fa arribar als centres de treball. Fet que genera confusió i que no es facin les adaptacions tal com el SVSL ha proposat. Des del SGPRL se'ns diu que es mirarà que està succeint amb aquest document.

També es comenta que un cop passats els dotze mesos els treballadors que tenen una adaptació han de ser ells mateixos els que sol·licitin la renovació. Actualment hi ha 595 adaptacions de les quals 316 són de torn de nit. També s'han fet 993 adaptacions sobre treballadors TES en vers el Covid-19. Han sol·licitat segona activitat 44 persones treballadores de les quals 32 estan pendent de tribunal de l’ICAM i 12 no. També han passat com a Tècnics de Suport no policial 56 persones treballadores i 8 han tingut problemes de lipoatròfia.

Suport Psicològic: Hi ha hagut 14 emergències i cap suport de grup. S'han fet 31 valoracions per retirades d'arma. El suport psicològic ha pujat amb 87 persones més, en total hi ha 240 persones treballadores amb diferents graus d'assistència psicològica. Per culpa dels atemptats del 17 d'agost es van fer 217 atencions a agents.
En referència al programa ESPAI se'ns diu que la licitació serà pel 2022. Davant d'aquesta informació demanem celeritat en la licitació. Inicialment se'ns va dir que es licitaria a finals del 2020. Manifestem el nostre enuig per aquests retard injustificat i que està deixant molts treballadors amb problemes sense una solució àgil i pràctica.

Des de SEIME-FEPOL també demanen que es faci un estudi sobre l'afectació psicològica de les persones treballadores del CME a conseqüència de la pandèmia.

Es demana que els treballadors que fan trasllats de detinguts APEN, des de Sanitat se'ls informi quin tipus d'EPI han de dur en funció de la malaltia que pugui tenir la persona traslladada. Se'ns diu que es mirarà com fer-ho.

Vacunació Covid-19: Ja s'ha iniciat la vacunació dels treballadors entre 55 i 65 anys. Demanem que vacunin a les persones treballadores, tant facultatius com administratius que comparteixen els centres de treball. Se'ns diu que només s'està vacunant al personal que és operatiu del CME. També se'ns diu que tot el sistema i criteris de vacunació els porta Sanitat.

Proteccions Covid-19: Se'ns diuen les quantitats de material EPI per protecció FPP2 i 3 570,000 ut., FPP1 320.000 ut. Guants de vinil 27.000 ut. Nitril 48.000 ut, ulleres 5300 ut. Hidrogel 7800 ut. I que hi ha 1.700.000 € per adquisició de material. Per tant, hi ha material en abundància.

S'informa dels problemes d'abastiment de les ABP de Badalona, Sant Adrià, Pineda, Arenys i Mataró. Ens diuen que miraran què està passant.

Infraestructures: Ens comenten que a l'ABP del Vendrell el sistema de refrigeració i calefacció està connectat constantment amb els fan-coil i això feia que estigués en funcionament sempre i fes malbé les bombes dels compressors . Ara refarà i es connectarà a un sistema de control centralitzat.  

Protocol d'assetjament sexual: Se'ns informa de la importància de la confidencialitat de les dades i que ens passaran els casos sense cap més tipus d'informació.
Durant el 2020 es va activar en dues ocasions el protocol d'assetjament, un es va tancar sense que es considerés assetjament, però fent indicacions sobre els comentaris i conductes concretes de la persona afectada. El segon, també es va tancar, es tractava d'un procés selectiu on es van fer preguntes no pertinents. Es conclou que es faria formació als examinadors sobre igualtat.
L'any 2021 hi ha hagut tres casos, dos han passat a la DAI i un tercer està en procés de verificació. Es remarca, que la legislació actual i vigent, preveu clarament el deure d'intervenció i obligació a denunciar els casos d'assetjament.
La Comissió de Valoració de l'Assetjament Sexual (COVAS) proposa formació específica en igualtat, LGTBI, etc., a causa del primer cas realitzat el 2020, ja que tot i que no han considerat que hi hagi proves suficients per ser assetjament sí que tenen constància de comentaris i conductes poc respectuoses.
La subdirectora de RRHH manifesta que es portarà a terme aquesta formació al ISPC per les properes promocions i oposicions.

Expliquem que la Llei 11/2014 ja obligava fer aquesta formació que planteja la COVAS i que la mateixa llei obliga la realització d'aquesta formació per a tota la plantilla, no només als grups que manifesta que vol fer-la la COVAS. Se li reclama que aquesta llei porta 7 anys en vigor i que no s'ha realitzat cap mena de formació al respecte. La Subdirectora de RRHH manifesta que no poden abordar a tota la plantilla i que de moment començaran per les promocions i oposicions.

Es fa una especial incidència en reclamar formar part de la COVAS, i exposa recomanacions que fa la mateixa Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web en aquest sentit, i exemples d'altres protocols que ja funcionen amb la part social a la COVAS.(Aj. Barcelona, Aj. Sabadell, Universitat Alacant i Ertzaintza), és per això, que es demana la modificació de la COVAS en el mateix protocol.

També es demana saber quines persones han estat nomenats pel director de la Policia a formar part de la COVAS i quina formació tenen aquestes persones (no s'ha obtingut resposta sobre aquest tema).

A més a més, el protocol ha de deixar clar, que les persones que formen la COVAS no tenen cap mena de relació d'amistat, enemistat, parentesc , etc... amb les persones que formaran part del procés i si fos el contrari, quedarien excloses del procés.

La Subdirectora de RRHH manifesta que vol aprovar la modificació del Manual de la COVAS, se li manifesta que no hi ha hagut ni una mínima voluntat de negociació per part de la  Subdirecció de RRHH a abordar aquesta modificació del protocol, i a causa de aquesta manca de participació en la COVAS considerem des de SEIME-FEPOL que el millor és esperar a formar part per aprovar el Manual de la COVAS.

Exempció de nits per majors de 55 anys: Actualment els treballadors majors de 55 anys han de sol·licitar no fer nits. En alguns casos, com que no tenen programades les nits , se'ls rebutja aquesta petició. Per part de SEIME-FEPOL es demana que, un cop vist el fet causant (ser major de 55 anys), sigui de forma automàtica i no es pugui programar nits a una persona treballadora major de 55 anys.

Vehicles nous: Se'ns informa que el dilluns vinent es presentaran les noves furgonetes d'Ordre Públic. Es posa en coneixement alguns problemes dels vehicles nous , Seat Ateca i altres, on els treballadors de més alçada tenen problemes en l'habitacle, o bé amb els cinturons de seguretat. Se'ns diu que estudiaran aquest tema de cara als nous vehicles.Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
29/03/2021                   
NÚMERO DE COMUNICAT:18/2021 
DATA:29 de Març de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies