COMUNICATS 
Sessió extraordinària del Consell de la Policia 
 
Us informen que avui hem tingut sessió extraordinària del Consell de la Policia, com a únic punt el punt 9 de l'ordre del dia de la sessió 138/22 "informació sobre l'acord de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per l'escala de suport del CME signat el 3 de març de 2022".

El motiu de la sessió ha estat la necessitat de ratificació perquè la setmana vinent l'acord pugui ser aprovat en acord de govern i a partir de la data es faci efectiu amb els terminis establerts.

Millora del complement de nocturnitat, a la quantitat de 3,47 euros brut per hora efectivament treballada o la part que , en correspongui, amb efectes de la data d'entrada en vigor de l'Acord.

Dins dels tres mesos següents a l'entrada en vigor de l'Acord es farà efectiu, l'abonament que en resulti d'incrementar en 0,52 euros bruts cadascuna de les hores que han generat complement de nocturnitat entre l'1 de gener de 2020 i la data d'entrada en vigor d'aquest acord.

Import anual vel de roba de 250 euros brut i 445 euros brut escortes, i increment en un 10% en l'exercici 2023, sempre que existeixi el crèdit pressupostari corresponent.

Classificació i actualització retributiva de llocs de comandament (escales superior, executiva i llocs de la categoria de sotsinspector/a.

En el termini màxim de tres mesos des de la vigència d'aquest acord s'han de dur a terme les modificacions pertinents a la relació dels llocs de treball per fer efectiva la modificació retributiva.
   

Consell executiu SEIME.           
NÚMERO DE COMUNICAT:51/2022 
DATA:11 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies